Extremisté z hnutí Antifa útoční na Trumpova fanouška v parku Martina Luthera Kinga Jr. v kalifornském Berkeley, 27. srpna 2017. (Elijah Nouvelage / Getty Images)
Extremisté z hnutí Antifa útoční na Trumpova fanouška v parku Martina Luthera Kinga Jr. v kalifornském Berkeley, 27. srpna 2017. (Elijah Nouvelage / Getty Images)
Patrně jste si všimli, že civilizovaná diskuze mezi lidmi s protichůdnými názory je čím dál vzácnějším jevem. I mezi přáteli se stává, že při jiném názoru na politiku okamžitě ukončují rozhovor nebo se mezi nimi vytváří konflikt.

Vzniklé spory jsou částečně způsobeny ztrátou tradiční debaty. Za to můžeme „poděkovat“ hlavně dvěma komunistickým konceptům: neustále se měnícímu politicko-morálnímu systému „politické korektnosti“ Mao Ce-tunga a „represivní toleranci“ – marxistické teorii Frankfurtské školy. Oba koncepty vedou k netoleranci a násilnému potlačení názorů, jež se odchylují od formálně schválených politických výkladů skutečnosti.

Tyto koncepty podkopaly tradiční dialektiku, tj. metodu diskuze a debaty, která nám umožňovala nalézt pravdu a společnou řeč i při rozdílných pohledech na věc. Mezi takové metody patří třeba na Západě známá sokratovská metoda, v níž si zúčastnění prostřednictvím otázek a odpovědí rozšiřují svá pochopení a hledají pravdu.

Systém tradiční dialektiky umožňuje udržovat určitou harmonii mezi lidmi s různými přesvědčeními, a to i při konverzaci s těmi, kteří mají jiný názor a nesouhlasí s tím našim.

Nicméně v dnešních diskuzních formách se konverzace často a rychle promění v osobní útoky. Diskuze se stává politickým nástrojem k obviňování lidí z porušování jakéhokoliv „politicky korektního“ společenského tématu, k němuž se debata stočila.

Kořenem tohoto problému, jak v „politické korektnosti“, tak i v „represivní toleranci“, je komunistická dialektika známá jako dialektický materialismus.

Dialektický materialismus se na rozdíl od tradiční dialektiky zaměřuje na to, aby obě strany přivedl do konfliktu a obrátil lidi navzájem proti sobě.

Komunismus je založen na boji a ateistickém materialismu. Používá metody k vyvolání zápasu napříč všemi vrstvami společenské hierarchie a ve všech částech společnosti, ve kterých dochází k vzájemné interakci různých skupin. Komunismus chce lidi přimět, aby vůči něčemu bojovali: věří, že lidi by měli bojovat s vládou, ženy by měly bojovat proti mužům, děti by měly bojovat proti svým rodičům a učitelům a všichni lidé by měli zápasit s nebesy.

Tento společenský nesoulad je v komunismu záměrným jevem. Když Karl Marx a Friedrich Engels začali formulovat dialektický materialismus, myšlenka, že „konflikt je hnacím motorem pokroku“ dobře zapadala do jejich teorií o sociální „evoluci“. Vyvolávání ještě větších neshod a nesouladu ve společnosti a vytváření nevraživosti mezi skupinami vede k „pokroku“ hlubších cílů komunismu, jako je zničení morálky, kultury a víry.

To, jak tento koncept pracuje, můžeme vidět ve všech společenských hnutích, která jsou založena na komunistických teoriích boje, používajících onu zvrácenou dialektiku anebo její interpretace v podobě „politické korektnosti“ nebo „represivní tolerance“. V marxistickém feminismu můžeme vidět, jak ženy bojují proti mužům a tradičnímu konceptu rodiny; v aktivistických hnutích jako Black Lives Matter nebo Occupy vidíme skupiny lidí, kteří věří, že jediným řešením problémů je nekonečný boj proti jiným rasám nebo třídám; a takto můžeme pokračovat dál.

„Represivní tolerance“ učí tyto skupiny, že k útoku na druhé je v pořádku použít „jakýkoliv způsob“. V důsledku toho pak vidíme, že proti domnělému „sexismu“ se bojuje sexismem, proti „rasismu“ se bojuje rasismem a proti „nenávisti“ se bojuje nenávistí.

Tím samozřejmě není řečeno, že ve společnosti se nedějí špatné věci. Nicméně, s tím souvisí další věc. Kromě schopnosti navzájem diskutovat spočívá další rozdíl mezi komunistickými koncepty a tradiční společností ve způsobu, jakým bychom se měli vypořádávat s problémy.

Tradiční dialektika nás učí klidně diskutovat i navzdory rozdílným názorům. Morálka tradiční společnosti nás vede k tomu, abychom se v konfliktech podívali, zda není chyba na naší straně. Dokonce i když se nad nás někdo povyšuje, tradiční morálka nás učí, že druzí si mohou uvědomit svou chybu, když my sami tváří v tvář těžkostem ukážeme poctivý charakter.

V křesťanství nalezneme principy, jako např. nastavit druhou tvář, když nás někdo uhodí. Učení buddhismu a taoismu vysvětlují, že těžkosti v životě jsou způsobeny karmou z předešlých špatných skutků.

Tradiční víry učí společenské principy etikety, jako pěstování zdrženlivosti a dobrého chování, i když se setkáme s nepříjemnými záležitostmi. Oproti tomu komunismus člověku říká, aby se díval na druhé a donekonečna s nimi bojoval.


Názory v tomto článku jsou názory autora, a nemusí nevyhnutně odrážet stanoviska The Epoch Times.


Čtěte také: Exkluzivní série Epoch Times: Konečný cíl komunismu


Překlad a redakční úprava: J. S.; Originální článek.


Líbil se vám článek? Podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích.