Tajemstvi cinskych znaku, vysveteleni znaku Wu - porozumet - poznat - pochopit, kaligrafie, cinske obrazkove pismo, cinske-znaky-na-epoche
Wu – poznat, rozumět, pochopit. (Velká Epocha)

Tajemstvi cinskych znaku, vysveteleni znaku Wu - porozumet - poznat - pochopit, kaligrafie, cinske obrazkove pismo, cinske-znaky-na-epoche, znak (wu) znamená poznat, rozumět a pochopit. Znak byl původně odvozen ze znaku Tajemstvi cinskych znaku, vysveteleni znaku Wu - porozumet - poznat - pochopit, kaligrafie, cinske obrazkove pismo, cinske-znaky-na-epoche, yue, probudit se (jue), a také znaku Tajemstvi cinskych znaku, vysveteleni znaku Wu - porozumet - poznat - pochopit, kaligrafie, cinske obrazkove pismo, cinske-znaky-na-epoche, wu, probudit se (wu). Oba znaky znamenají procitnutí ve smyslu probuzení ze spánku. Pro Číňany je dosažení nějakého poznatku, poznání nebo pochopení stavu věci srovnatelné s procitnutím ze sna.

Pochopení je vnímáno jako vnitřní akt, k němuž podle mínění Číňanů dochází v srdci Tajemstvi cinskych znaku, vysveteleni znaku Wu - porozumet - poznat - pochopit, kaligrafie, cinske obrazkove pismo, cinske-znaky-na-epoche, xin, srdce (xin). Číňané chápou tuto věc následovně: pohled běžného smrtelníka na svět je často zkreslený. Protože je každý člověk a každá bytost jedinečná, každý má jiný úhel pohledu na okolní skutečnost. Tajemstvi cinskych znaku, vysveteleni znaku Wu - porozumet - poznat - pochopit, kaligrafie, cinske obrazkove pismo, cinske-znaky-na-epoche, znak může lidem umožnit získat hlubší pohled na objektivní pravdu vesmíru a tím procitnout ze subjektivní nevědomosti. Proto se tento znak také používá převážně v náboženském kontextu.

Význam znaku ve spojení s tradičními náboženstvími ve staré Číně je tento: velká moudrá učení buddhismu a taoismu by měla vést lidi ke zdokonalování sebe sama podle kosmických principů. Vnitřní kultivace, kultivace srdce a dobré stránky člověka byla považována za celoživotní proces, jehož úspěch závisí obzvláště na Tajemstvi cinskych znaku, vysveteleni znaku Wu - porozumet - poznat - pochopit, kaligrafie, cinske obrazkove pismo, cinske-znaky-na-epoche, znak. Pouze díky poznání je člověk schopný napravit svoje lidské názory a slabosti a tím zlepšit kvalitu svého srdce. Pohled nebo pochopení člověka na cestě kultivace závisí na něm samotném a nedá se zprostředkovat zvnějšku pomocí nauky.