PRAHA město evropské avantgardy od Bernarda Michela. (Foto: www.argo.cz)
PRAHA město evropské avantgardy od Bernarda Michela. (Foto: www.argo.cz)

Nakladatelství Argo zve na slavnostní uvedení nové výpravné publikace profesora Bernarda Michela: PRAHA město evropské avantgardy 1895 - 1928, které se koná ve středu 15. 9. 2010 od 18,00 h v prostorách Francouzského institutu v Praze (Štěpánská 35, Praha 1).

Beseda s autorem, kterou povede PhDr. Zdeněk Hojda CSc., proběhne v českém jazyce.

Kniha emeritního profesora na Paris-Université I, kde založil a řídil Ústav studií soudobých dějin střední Evropy, je výsledkem jeho dlouholetého zájmu o českou kulturu let 1890-1928.

Michel vnímá Prahu jako jedno z center intelektuálního a uměleckého života celého Rakousko-Uherska i poválečné střední Evropy. Připomíná jedinečnou pražskou atmosféru, v níž se mísí český, německý a židovský živel.

Na základě historické analýzy člověka a jeho díla předkládá Bernard Michel také novou interpretaci díla Franze Kafky. Na jeho příkladu stejně jako na příkladu dalších předních tvůrců (R. M. Rilke, M. Brod, G. Meyrink, J. Hašek, K. Čapek, J. Kotěra, F. Bílek, A. Mucha, E. Filla a B. Kubišta) pak dokládá, že v pražské společnosti té doby byla zastoupena intelektuální elita všech tehdejších evropských uměleckých avantgardních stylů.

Dílo vychází za finanční pomoci hlavního města Prahy a Ministerstva kultury Francouzské republiky - Centrenational du Livre.