Soubory Musica Florea a Hartig Ensemble. (Libor Sváček)
Soubory Musica Florea a Hartig Ensemble. (Libor Sváček)
Soubory Musica Florea a Hartig Ensemble představí počátkem září pražskému publiku několik skvostů barokní opery a baletu: operu Costanza e Fortezza a dva barokní balety, La guirlande enchantéeDidone abbandonata.

Představení se budou konat na nádvoří Lichtenštejnského paláce (sídlo pražské Akademie múzických umění), kde Musica Florea postaví své Florea Theatrum – kompletní funkční scénu barokního divadla. Inscenace si tak diváci mohou vychutnat v podání, které se skutečně co nejvěrněji blíží dobovému originálu.

Opera Costanza e Fortezza bude na programu již 2. září, večer složený z barokních baletů pak 8. září, představení začínají od osmi hodin.

Novodobá premiéra opery Costanza e Fortezza (Stálost a síla) se uskutečnila 31. července ve Světcích u Tachova v rámci festivalu 9 týdnů baroka. Pražské publikum bude mít možnost toto dílo vidět poprvé. Opera z pera Johanna Josefa Fuxe vznikla roku 1723 a je spojena s osobností rakouského císaře Karla VI. A jeho pobytu v Praze, během něhož se dal korunovat českým králem, proto také vešla do povědomí jako korunovační, ačkoli byla věnována císařovně. Jde bezesporu o nejslavnější barokní hudebně dramatickou památku, která vznikla na našem území, a její vliv zformoval budoucí podobu barokního divadla v Čechách.

Ačkoli tento dramatický kus vznikl jako pocta císařské rodině, pojednává o vzniku Římské republiky a o boji jejích statečných představitelů proti krutému králi Tarquiniovi. Jako v každé barokní opeře je její nedílnou součástí také tanec. Režijního nastudování novodobé verze se ujal slovenský operní režisér Tomáš Surý s pěvkyní Klaudií Račić-Derner, rekonstrukce tanců historička Helena Kazárová. Dirigent, sbormistr a violoncellista Marek Štryncl, umělecký vedoucí souboru Musica Florea se dílu J. J. Fuxe věnuje dlouhodobě. Dlouhodobě také trvá spolupráce s tanečním souborem Hartig vedeným Helenou Kazárovou, který se specializuje na rekonstrukci historických tanečních forem.

Barokní balety patří k hudebnímu dědictví stejně jako operní repertoár. Na programu souborů Musica Florea a Hartig Ensemble uvidíte hned dva a také jeden z nich měl letos premiéru. Balet Didone abbandonata (Opuštěná Didó) měl novodobou premiéru letos 15. června v Českém Krumlově. Je dílem velkého reformátora tanečního umění Gaspara Angioliniho, který byl průkopníkem baletu jako samostatného jevištního žánru, který se postupně vydělil z operního představení, jehož byl původně součástí. Inscenace Didone abbandonata vznikla roku 1766 a jejím námětem se stal populární příběh o tragické lásce královny Kartága a antického hrdiny Aenea, který je v mytologii otcem římského národa. Protože balety v této době byly ještě součástí větších dramatických celků, neměly ještě rozsah celovečerních inscenací, jaké známe dnes – i tento průkopnický opus trval jen půl hodiny.

Rokokový balet La guirlande enchantée (Čarovná girlanda) měl ve své rekonstruované podobě premiéru v roce 2007 v Českém Krumlově a současně se jednalo o první takto obsáhlou spolupráci souboru Hartig s orchestrem Musica Florea. Prameny k baletu byly objeveny v zámeckém archivu v Českém Krumlově. Čarovná girlanda je v tomto směru unikátní, neboť se k ní dochovaly podklady jak hudební, tak ikonografické i písemné, takže bylo možné provést co nejpřesnější rekonstrukci. Autorství baletu je připisováno vídeňskému skladateli Josephu Starzerovi, choreografii vytvořil další významný baletní reformátor Franz Anton Hilverding. Balet, ve kterém není nouze o kouzla a nečekané přeměny prostředí, měl premiéru v roce 1757 ve Vídni.

Musica Florea a Hartig Ensemble mají za sebou řadu společných projektů. Po Čarovné girlandě vznikla v roce 2009 rekonstrukce díla Ch.W. Glucka La Danza a následujícího roku česká premiéra Terpsichory G. F. Händla s hostující primabalerínou Barborou Kohoutkovou v hlavní roli. Spolupráce pokračovala barokní operou Dioklecián Henryho Purcella (2013), Scarlattiho Armidou (2014) a posledními dvěma zmíněnými díly, baletem Didone abbadonata Gaspara Angioliniho (2015) a Fuxovou operou Costanza e Fortezza (2015).

Své společné projekty v posledních měsících předvedly na festivalech doma i v zahraničí. V srpnu soubory vyjely s barokní operou Armida na festival barokního divadla a hudby v Polsku, který se konal v lázeňském městě Szczawnica. V sobotu 22. srpna společně vystoupily se suitou dobových tanců v rámci barokní slavnosti na zámku Manětín a 29. srpna vystoupí Hartig Ensemble v rakouském Bad Ischl v rámci tanečního festivalu se suitou z baletu Čarovná girlanda.

Vstupenky můžete zakoupit přes domovskou stránku souboru Musica Florea www.musicaflorea.cz.