Konfucius. (Volné dílo)
Konfucius. (Volné dílo)
Dřív lidé věřili v princip „Když nic nezaseješ, nic nesklidíš“. Konfucius může být považován za dokonalý příklad tohoto pořekadla. Nikdy neuváženě nepřijal odměnu a už vůbec neukrajoval z majetku druhých ve svůj vlastní prospěch.

Někteří lidé si myslí, že Konfucius zůstal po celý život chudý, protože nebyl ve své době veřejně uznávaný. Pravdou však je, že kdyby chtěl zbohatnout, snadno by toho mohl docílit. Přesto to nikdy neudělal, protože by se tím vzdálil svým morálním principům.

Jednou se Konfucius setkal s králem státu Čchi, který mu jako odměnu následně nabídl území zvané Lin Čchiou (dnešní kraj Jün-čcheng, provincie Šan-tung). Konfucius ale okamžitě nabídku s poděkováním odmítl.

Když se Konfucius vrátil ze setkání s králem, řekl svým studentům: „Slyšel jsem, že ušlechtilý muž přijímá odměnu pouze na základě svých zásluh. Snažím se teď přesvědčit krále z Čchi, aby se řídil mou radou. Král tak doposud neučinil, a přesto už mě chtěl odměnit územím Lin Čchiou. Má daleko k tomu, aby mě pochopil“.

Nato vybídl své studenty, aby mu připravili povoz, na který nasedl, rozloučil se odjel.

V té době byl Konfucius obyčejným občanem. Nejvyšší pozice, jaké za svého života dosáhl, byla s'-kchou (postavení srovnatelné s dnešním ministrem), a to v království Lu.

Nikdo nemůže srovnávat Konfucia s těmi králi, kteří vedli do bitvy více než deset tisíc válečných vozů, ale žádný jiný ministr nebyl v historii stejně proslulý jako Konfucius. Bylo to částečně i proto, že by bez rozmyslu nikdy nepřijal odměnu.


Zdroj: Lu-š' Čchun-čchiou

Překlad z: 
small United States