Výraz „průměrní lidé dělají sami sobě potíže“ se používal ve staré Číně k popisu situace, kdy lidé rozdmýchávají neshody a přidělávají si starosti. Poprvé byl použit v Životopisu Lu Siang-siena: "Svět je poklidný, jen průměrní lidé rozdmýchávají problémy."

Za vlády císaře Žuej Conga v dynastii Tchang byl u dvora muž jménem Lu Siang-sien. Byl nejen velmi vzdělaný a schopný, ale také tolerantní a čestný. Protože se nebál dávat Císaři upřímné rady, ten o něm měl vysoké mínění. Jednou však Císaře rozhněval a byl kvůli tomu degradován do kraje Ji Čou.

Lu Siang-sien byl na své nové pozici velmi laskavý a štědrý k místním lidem. Dokonce i zločince nerad trestal fyzicky. Raději se je snažil přesvědčit, aby příště jednali správně a vysvětloval jim morální principy. Jeho pomocník mu jednou řekl: „Místní lidé jsou tvrdohlaví a těžko se jim vládne. Musíš mít tvrdý systém postihů, jinak si nevytvoříš pověst a lidé se tě nebudou bát.“ Lu Siang-sien zakroutil hlavou a řekl: „Místní lidé potřebují vedení, které je naučí a vysvětlí jim morální principy. Takto se společnost stabilizuje. Lidé budou dobře žít a prosperovat. Pak tě budou následovat. Proč bychom se měli snažit získat si jejich respekt tvrdými tresty?“

Lu Siang-sien tedy spravoval kraj podle svých představ.

Jednoho dne jeden z nižších úředníků porušil zákon. Lu Siang-sien mu vynadal a řekl, aby v budoucnu neopakoval své chyby. Jeho pdřízený si myslel, že to je příliš mírné a řekl, že by měl být viník zbit holí. Lu s vážností v hlase odpověděl: „Všichni máme pocity a emoce. Pokáral jsem ho. Proč by neposlouchal, co jsem mu řekl? Navíc, je to tvůj podřízený. Pokud udělal něco špatně, nejsi za to zodpovědný i ty? Mám-li začít s fyzickými tresty, měl bych začít u tebe.“ Podřízený se cítil zahanbeně a odešel.

Lu Siang-sien opravdu spravoval Ji Čou velmi dobře; lidé vedli dobrý a vyrovnaný život a místní úředníci si ho vážili.

Lu často říkal svým podřízeným: „Svět je ve skutečnosti poklidný a nic tak zvláštního se neděje. To jen průměrným lidem chybí vědomost a dělají sami sobě problémy. Takto se ze snadno řešitelné otázky stane velká věc. Myslím, že pokud toto dokážeme od základu vyřešit, bude potíží méně."