Image
Fotografie z festivalu

SAN DIEGO―  Centrum pro židovskou kulturu San Diego pořádalo v rámci 7. každoročního židovského hudebního festivalu od 18. do 19. dubna promítání filmového dokumentu "We Want the Light" (Chceme světlo).

K diskusi po filmovém představení byl pozván Nuvi Mehta, hudební ředitel Symfonie San Diego.  

Tento dokumentární film, který byl poctěn cenou, pojednává o osobních příbězích spojených s hudbou v nacistických koncentračních táborech a o naději, kterou přinášela lidem žijících tam za nelidských podmínek.  

Uprostřed chaosu a hororu byla hudba pro mnohé cestou, jak vyjádřit svou lidskost a své názory, byla prostředkem k utišení srdce a možností setkávat se. 

"Jedna věc byla velmi poučná, totiž že mnoho z těch přeživších nevděčilo za své přežití tomu, že je Němci nechali naživu, ale tomu, že je udržovala při životě hudba,“ řekl  Mehta.

Komponovány byly písně všeho druhu, některé o této tragédii a ztrátách, jiné byly plné radosti a naděje na přežití. Časté satirické písně pomáhaly lidem vzpamatovat se, vyjadřovaly komentáře o jejich utlačovatelích a šířily zprávy uvnitř lágrů a ghett.

"Myslím si, že když je po tělesné stránce člověku tolik odebráno, je duše to jediné, co mu ještě zbylo. Síla ducha byla cestou jak to mohlo fyzické tělo snést, bylo to něco, co jim pomáhalo přežít tu likvidaci,“ řekl  Mehta.

Hudba však nehrála vždy pozitivní roli. V každém z pěti vyhlazovacích táborů měli nacisté orchestr, který sestavili z vězňů a nutili je hrát, zatímco jejich spoluvězni pochodovali do plynových komor. Pro mnohé z těch hudebníků to bylo nesnesitelné, pro jiné byla hudba jejich jedinou možností ústupu, stéblo naděje v jinak beznadějném prostředí a také vzpomínka na život tam venku za těmi zdmi. 

"Když hrál člověk na nějaký nástroj, měl šanci déle přežít, neboť Němci rádi poslouchali hudbu. Němci pevně věřili v hudbu a tak to byl spojovací bod. Hudba je něco, co pomůže člověku prozkoumat své city, je to šance jak usilovat o výjimečnost a zároveň dává i šanci dotknout se krásy. Krása je něco, po čem touží všichni a je jedno, jaký kdo je. Stvoření krásy znamená, být s ní v kontaktu a to znamená také být lidský,“ řekl  Mehta.