Problematika rovnosti žen a mužů se řeší i v Evropské unii. (flickr.com,cis-cert.li)
Problematika rovnosti žen a mužů se řeší i v Evropské unii. (flickr.com,cis-cert.li)
Hospodářská, finanční a sociální krize má podle Evropského parlamentu (EP) zvláštní dopad na situaci žen na trhu práce i na jejich soukromý život. Podle poslanců je tedy nutné, aby problematika rovnosti žen a mužů byla začleněna do všech politik Evropské unie (EU), a bylo tak možné zlepšit situaci žen po celé Evropě. V této souvislosti příští týden na plenárním zasedání projednají a přijmou výroční zprávu o rovnosti žen a mužů v Evropské unii za rok 2009.

Do jaké míry se změnila tradiční role ženy v domácnosti?

Téměř tři z pěti vysokoškolských absolventů v EU jsou ženy, ve výkonných a rozhodovacích funkcích se tato skutečnost ale ve většině členských zemí unie neodráží odpovídajícím způsobem. Belgický sociálně demokratický poslanec Marc Tarabella předkládá v pondělí 8. února k diskuzi zprávu, která hodnotí současný stav a navrhuje změny, které by vedly k větší míře rovnosti v postavení mužů a žen.

Před plenárním zasedáním se ve čtvrtek 28. ledna konala v Parlamentu odborná diskuze se zástupci nevládních organizací. Jedním z hlavních témat byl dopad hospodářské krize na postavení žen na pracovním trhu, které se na jedné straně sice citelně zhoršuje, na druhé straně však představuje příležitost, aby vlády změnily dlouhodobou politiku.

Rozdílné postavení mužů a žen na pracovním trhu

Příjmy mužů a žen se v EU nadále liší, statistiky vykazují že za každou tisícikorunu, kterou dostane muž za svou práci, je na stejném místě placena žena částkou jen okolo 850 Kč. Navíc pracují ženy daleko častěji v méně kvalifikovaných zaměstnáních a daleko častěji pracují jen na částečný úvazek.

Násilí a fyzické obtěžování

Zpráva zdůrazňuje, že nejméně jedna ze čtyř žen se během svého života setkala s fyzickým násilím, přičemž každá desátá uvádí, že byla obětí sexuálního útoku. Některé poslankyně, jako například Holanďanka Marije Cornelissenová ze strany zelených, ostře kritizují stávající politiku Evropské unie, která podle nich „kromě hezkých slov nenabízí žádná konkrétní protiopatření.“

Poslanec Marc Tarabella navrhuje posílit informační kampaně na pracovišti a ve školách, navíc se diskutuje o zavedení mimořádného dne, který by jednou za rok na tuto problematiku plošně upozorňoval.

Rovné postavení rodičů

Jedním z dalších témat je také posílení postavení otců, kteří chtějí zůstat s dětmi doma a vyměnit si tak s matkou rodičovské volno. Otcové a matky by měli mít stejná práva a rodičovské volno by mělo být dostupné v plné délce jak otcům, tak matkám.

Hlasování o zprávě proběhne ve středu 10. února.

Zdroj: europarl.europa.eu