20111010_pet_prvku

Čínská filosofie rozeznává pět různých způsobů, jakými se čchi ve vesmíru projevuje jako pět prvků. (KanZhongGuo.com)

Lidé ve světě reagují na několik věcí, jako je podnebí, barva a zvuk z nichž se všechny shodují s pěti prvky.

Podnebí jsou jaro, léto, podzim a zima. Barvy jsou červená, žlutá, bílá, černá a zelená. Zvuky jsou do, re, mi, fa, so a la. Dokonce i morální a etické prvky odpovídají pěti prvkům. Například laskavost je dřevo, poctivost je zlato, slušnost je voda, moudrost je oheň a důvěra je země.

S hlavním systémem těla je vnější svět spojen pěti okny. Tradiční čínská medicína je nazývá „otvory" nebo „ústy". Pro slezinu jsou to ústa. Pro plíce nos, pro játra oči, pro srdce jazyk a pro ledviny jsou to uši. Lidské bytosti se o venkovním světě dozvídají pomocí těchto otvorů. Vztah mezi pěti soustavami a pěti prvky jsou následující:

Pět prvků: země, kov, dřevo, oheň a voda.
 
Pět otvorů: ústa, nos, oči, jazyk a uši.
 
Pět barev: žlutá, bílá, zelená, červená a černá.
 
Pět tónů: do, re, mil, so a la.
 
Pět vnitřních orgánů: slezina, plíce, játra, srdce a ledviny.
 
Pět dutých orgánů: žaludek, tlusté střevo, žlučník, tenké střevo a močový měchýř.
 
Pět zásad: důvěra, poctivost, slušnost, moudrost a zdvořilost.
 
Jak pět barev, tak pět zvuků a pět zásad vyjadřují stejnou věc: pouze pokud jsou tóny čisté, mohou lidi inspirovat k tomu, aby se spojili s tao a probudili svoje vědomí.

Jak se pět prvků navzájem ovlivňuje? Například kov je dcerou země, která má za rodiče oheň. Poddaným země je voda a jejím úředníkem je dřevo. Kdyby se všechno tohle metaforicky přeneslo na lidské bytosti, vypadalo by to takto: Počestný muž je milující a laskavý ke svým dětem, uctívá své rodiče, pečuje o své poddané a je upřímný a poctivý zaměstnanec.

Každý prvek je úzce spjat s dalšími čtyřmi. Například když uši coby otvor pro ledviny slyší krásnou hudbu, prospívá to také dalším čtyřem orgánům. Když oči vidí něco vytříbeného, ostatní čtyři orgány tuto krásu sdílí. Když vnitřní poselství ze zvuků a barev projde vnitřními orgány, probudí naše morální prvky. Jinými slovy - člověku to pomáhá následovat vesmírné principy a chovat se jako charakterní lidská bytost.

Převzato z: En.KanZhongGuo.com

small_United_Kingdom