20130711-kartacek
Mučící metody používané v čínských pracovních táborech na příznivce duchovní praxe Falun Gong (Fa-lun Kung). Webové stránky příznivců Falun Gongu, Minghui.org, nedávno zveřejnily svědectví obětí o různých druzích mučení za použití zubního kartáčku. (Minghui.org)

 

Ačkoliv se to nezdá, i zubní kartáček může sloužit jako mučící nástroj. Vyplývá to ze svědectví čínských politických vězňů. Čínská státní tisková agentura Sin-chua na začátku června oznámila zatčení šestnácti příznivců Falun Gong (Fa-lun Kung) státními orgány v pobřežním městě Čching-tao. Důvodem bylo „zveřejnění snímků se scénami mučení“. Ústřední státní televize posléze odvysílala řadu útočných zpráv namířených proti Falun Gongu, což je v poslední době pro čínský režim poměrně neobvyklý krok.

K metodám mučení, které příznivci Falun Gongu zveřejnili, patří i použití zdánlivě neškodného nástroje, zubního kartáčku. Čchingtaoská veřejná bezpečnost se brání tím, že jde jen o „další klasický případ úmyslného falšování takzvaného údajného mučení příznivců Falun Gongu“.

Webové stránky Minghui.org publikovaly článek, ve kterém oběti tohoto druhu mučení podrobně popisují, jakým způsobem jsou v pracovních táborech týrány, a konkrétní druhy mučení za použití zubního kartáčku. Zpráva obsahuje rozhovory, fotodokumentaci i detailní popisy mučení.

„Mučení v čínských věznicích za pomocí zubních kartáčků nejenže existuje, ale je i velmi rozšířené,“ uvádí stránka Minghui.org a dokládá několik názvů, které policisté pro mučení používají, jako „hraní na klavír“, „jedení cigarety“ nebo „suché smažené fazolky“. Každá z nich představuje bolestivé metody mučení zubním kartáčkem.

Čang Čchun-tching, jedna z příznivkyň Falun Gongu z vesnice Čchi-li ve městě Čching-tau, která tyto druhy mučení také podstoupila, uvedla: „Stráže mi velmi pevně sevřely dva prsty, mezi které vložily rukojeť kartáčku, a začaly s ním silně kroutit, až skřípaly kosti a sedřely kůži do krve, jizvy mám na ruce stále.“ Také dodala, že rána jí později silně hnisala.

Velmi používanou formou mučení je také zavádění kartáčku do vagín žen. Při této metodě mučení se někdy používá i několik kartáčku najednou, které ženě opakovaně zavádějí a vytahují z pochvy. Bolest je umocněna tím, že kartáčky drhnou štětinami o stěnu pochvy. Podobné zkušenosti má nezávisle na sobě více bývalých vězeňkyň. Podle svědectví dochází i k ještě krutějším druhům mučení kartáčkem, jako takzvané „čištění řitě“ a další, o kterých se raději nebudeme dopodrobna rozepisovat.

David Ownby, univerzitní profesor z oboru studia čínských náboženství na Montrealské univerzitě, napsal ve své knize „Falun Gong a budoucnost Číny“ z roku 2008, že informace od příznivců Falun Gongu ohledně porušování lidských práv jsou mezinárodními organizacemi pro lidská práva „obecně přijímány jako přesné“.

Podle lidsko-právních organizací je Fa-lun Kung (Falun Gong), který je založen na tradičních čínských morálních principech a meditativních cvičeních, od roku 1999 čínskou vládou zakázán. Důvodem je pravděpodobně jeho velká popularita v Číně, kde se mu do roku 1999 mělo věnovat přibližně 70 milionů lidí. Příznivci Falun Gongu jsou dle vícero nezávislých zdrojů veřejně pronásledováni bezpečnostními složkami a zavíráni do pracovních táborů, kde jsou mučeni a nuceni k otrocké práci.

„Používání zubního kartáčku na mučení je jen jedna forma z mnoha dalších, které Čínská komunistická strana vymyslela pro mučení příznivců Falun Gongu,“ uvádí Minghui.org. „Pokud existuje tucet metod mučení jen za použití zubního kartáčku, můžeme si představit, kolik dalších metod Čínská komunistická strana používá,“ uzavírá zpráva.

Důvodem mučení je takzvaná politika „převýchovy”, při níž se mají dotyční vězni vzdát svého přesvědčení nebo náboženské víry a přijmout komunistickou ideologii a vedení Strany. Ti kteří podepíší takzvaná „přiznání” nebo „dopisy lítosti” a slíbí režimu spolupráci při zatýkání dalších lidí, jsou obvykle z vězení propuštěni. Stále však musí plnit úkoly tajných služeb a donášet informace na ostatní. Úspěšnost převýchovy u stoupenců Falun Gongu je podle svědectví poměrně nízká. I přes fyzický nátlak se odmítají vzdát svojí víry v morální principy a řada jich následně mizí beze stopy v čínském vězeňském systému. 

Přeložil: Michal Cabejšek small United Kingdom

Článek byl upraven a aktualizován 17.7.2013


Čtěte také:

Mezinárodní úsilí o zastavení nuceného odebírání orgánů příznivcům Falun Gongu v Číně – podrobná zpráva

Peklo na zemi - čínský dokument odhaluje nelidské mučení v pracovním táboře Ma-san-ťia (video)

Otrocká práce a týrání nejen v čínském pracovním táboře Ma-san-ťia (video)