Otec učí dítě čínské kaligrafii, umělecké formě, která se vyvinula v průběhu mnoha staletí, zahrnující estetické rozměry, jako je rytmus, design, eleganci a krásu. (Fergus Wang / Fotolia)
Otec učí dítě čínské kaligrafii, umělecké formě, která se vyvinula v průběhu mnoha staletí, zahrnující estetické rozměry, jako je rytmus, design, eleganci a krásu. (Fergus Wang / Fotolia)
Proslulý kaligraf Wang Si-č' (王羲之), v Číně známý jako Mudrc kaligrafie, žil během dynastie Ťin (265–420 n. l.). Měl sedm dětí, z nichž nejmladší syn Wang Sien-č' (王獻 之) byl také význačný kaligraf.

Když bylo Sien-č'-imu 15 let, dosáhl již v kaligrafii velké zručnosti a otec i jiní starší lidé ho často chválili.

Ze Sien-č'a tak časem vyrostl arogantní a líný hoch, který si myslel, že jeho um je tak vynikající, že už nemusí pilně cvičit a že už se nemusí snažit zlepšovat.

Existuje příběh o tom, jak Wang Si-č' pomohl svému synovi uvědomit si pošetilost arogance a důležitost píle, bez níž nelze dojít svému cíli.

Jednoho dne byl Wang Si-č' povolán do hlavního města a jeho rodina pro něj uspořádala večeři na rozloučenou, která zahrnovala dobré jídlo a víno. Wang Si-č' dostal v mírně podnapilém stavu náhlou inspiraci a sepsal pro Sien-č'ia pár moudrých slov, která ho mají vést.

Na zeď napsal báseň s názvem „Přikázání proti aroganci“ (戒 驕 詩), která radila, jak nebýt arogantní, nýbrž tvrdě pracovat.

Sien-č'ho to ale nijak zvlášť nepřesvědčilo. Každý den si tu poezii znovu a znovu přepisoval, a těsně předtím, než se otec vrátil domů, vymazal báseň na zdi, když se nikdo nedíval a přepsal ji na stejné místo na zdi napodobením otcova stylu kaligrafie.

Jinoch byl na sebe velmi pyšný. Ve své aroganci si myslel, že jeho písmo je stejně dobré jako kaligrafie jeho otce, a že si rozdílu nikdo nevšimne.

Když Wang Si-č' přišel domů, dlouho se upřeně díval na báseň na zdi, pak se poškrábal na hlavě a povzdechl si.

„Běda!“ zvolal, „V noci jsem musel vypít asi moc vína, když jsem ty znaky napsal tak neohrabaně.“

Jeho syn okamžitě zrudl, cítil se celý nesvůj a hluboce se zastyděl. Wang Si-č' si konečně uvědomil, že jen díky pilnému studiu a neúnavné práci je možno stát se věhlasným kaligrafem.

Mravní výchova ve staré Číně

V čínských rodinách panovala za starých dob zvyklost, kdy se dětem psávala moudrá ponaučení z minulosti jako forma mravní výchovy.

Existuje celá řada známých spisů tohoto druhu s názvem „Ťie C' Šu“ (戒子 書), neboli „Přikázání pro syna“ sepsané významnými postavami čínské historie.

Nejslavnějším dílem ze všech je dopis Ču-ke Lianga (諸葛亮) svému sedmiletému synovi Ču-ke Čchiaovi.

Ču-ke Liang (181234 n. l.) byl význačný stratég východní dynastie Han a Období tří království.

Ve svém dopise učil Ču-ke Liang syna, jak dosáhnout vysokých cílů a později se v životě vyhnout smutným zklamáním. Musel si udržovat klidnou mysl, brát světskou slávu a bohatství zlehka, pilně studovat, nebýt lehkovážný, líný a vznětlivý.