Stavba školy v Lógaru. (Foto: MZ ČR)
Stavba školy v Lógaru. (Foto: MZ ČR)
Květen 2009, Lógar, Afghánistán - Vzdělání v Afghánistánu bylo výrazně postiženo jak sovětskou okupací, tak vládou hnutí Tálibán. Pokud vládlo  fundamentalistické hnutí, dívky nesměly do škol chodit vůbec. Pro český Provinční rekonstrukční tým (PRT) se stala podpora školství jednou z hlavních priorit.  V provincii Lógar na východě Afghánistánu staví český PRT dvě dívčí školy.

Jako ostatní oblasti veřejného života zejména školství utrpělo značnou újmu, když  během sovětské okupace část afghánské inteligence včetně učitelů uprchla do zahraničí. Do poloviny 90. let fungovalo v celé zemi jen asi šest set padesát  škol. Nejtěžší období však prožívala země za radikální vlády Tálibánu. Dívky se nesměly vzdělávat vůbec, chlapci byli vyučováni v náboženských madrasách. Ještě dnes se děti učí v lepším případě ve třídách bez topení, do nichž zatéká, nebo v horším případě jsou nuceny být natěsnány ve stanech bez  učebnic i jakýchkoliv pomůcek. To může být důvodem, proč jen necelých třicet procent dospělých Afghánců dosahuje základního vzdělání.

V Lógaru vyrostou dvě školy pro více než čtyři sta dívek

Do poloviny 90. let bylo v Afghánistánu v provozu pouhých šest set padesát škol. Po pádu Tálibánu v roce 2001 vznikají v zemi každoročně desítky nových škol jak pro chlapce, tak i pro dívky. V rámci této obnovující strategie školství se projekty soustředí zejména na opravy stávajících škol, tedy do míst, kde je dostatek učitelů i dětí.

„V případě Chuši se zatím jedná spíše o výjimku. S provinční vládou i místní komunitou jsme se však shodli, že dívky, které se musely učit v mešitách či soukromých domech, by měly mít vlastní školu," říká stavební inženýr z PRT Michal Navrátil.

Dvěma z devíti projektů na podporu afghánského školství je stavba dvou škol v distriktu Chuši, které zahájil český rekostrukční tým. Dosavadní podmínky pro děti ve školách byly natolik nevyhovující, že v některých provinciích zůstávaly školy během zimy zavřené. V místnostech bez oken a topení nebylo možno děti učit. Navíc chybí kvalifikovaní učitelé.

„Každý má právo na vzdělání, muži i ženy. Všechny dívky z mojí rodiny budou do nové školy chodit," říká Chair Muhammad z Chuši, který se zároveň může podílet na stavbě škol.

V Chuši se díky téměř osmimilionové investici bude ve výrazně lepších podmínkách učit více než čtyři sta děvčat. Rodiče a jejich děti zde však čelí dalšímu ohrožení ze strany Talibánu. Talibán podniká lokální útoky na školačky, aby je odradil od základního vzdělání. Při jednom z útoků přímo v Lógaru bylo zastřeleno šest dívek, jiných osm dívek na cestě do školy bylo napadeno a postříkáno kyselinou. Dalším motivem Talibánu je dokázat, že vláda nedokáže zajistit lidem základní bezpečnost.

„Pro mé děti je lepší zůstat naživu, i když nebudou umět číst," řekl deníku New York Times po lógarské tragédii Saíd Rasúl, který se rozhodl své dvě dcery nechat doma.

Podle ministerstva školství se pravidelně vzdělává jen asi 6,2 milionu dětí, což odpovídá polovině věkově odpovídající populace.

„Sebevědomá společnost, odolná vůči radikálním ideologiím, se v očích Tálibánu a dalších povstalců pro Afghánistán nehodí. Přesto budou v Muhammad Agha stát dvě nové školy - pro tu polovinu rodičů, kteří chtějí proti násilí bojovat i vzděláním svých dětí," sděluje Filip Moravec, člen civilní části PRT.

Český Provinční rekonstrukční tým působí v provincii Lógar od března 2008. Jeho civilní část tvoří devět civilních odborníků, vojenskou složku pak 275 vojáků Armády ČR. Mezi priority PRT patří vedle podpory školství také zemědělství, opravy vodních zdrojů, zdravotnictví, budování infrastruktury a zvyšování kapacit afghánské policie.

Zdroj: www.prtlogar.cz