Olejová malba zobrazující násilný odběr orgánů z živých praktikujících Falun Gongu (Autor: Xiquang Dong)
Olejová malba zobrazující násilný odběr orgánů z živých praktikujících Falun Gongu (Autor: Xiquang Dong)

Čínský policista, jenž se údajně osobně zúčastnil utajovaného násilného odebírání orgánů živým politickým vězňům v čínské nemocnici, se rozhodl zveřejnit svou otřesnou zkušenost.

Svoji výpověď podal 11. prosince prostřednictvím telefonního rozhovoru s vyšetřovatelem Světové organizace pro vyšetřování pronásledování Falun Gongu (WOIPFG), sídlící v New Yorku. Události, o kterých svědek hovořií, se udály již v roce 2002, ale vyšetřovatelům se policistu podařilo lokalizovat až nyní.

Svědek pracoval v té době jako příslušník veřejné bezpečnosti v provincii Liaoning a podle jeho slov se mučení a výslechů lidí praktikujících Falun Gong zúčastnil „mnohokrát".

Falun Gong (nebo Falun Dafa) je tradiční meditační metoda pro zušlechťování těla a mysli, kterou čínské úřady v roce 1999 zakázaly z obav před její rostoucí popularitou. Od té doby je tato duchovní disciplína v Číně státními orgány systematicky pronásledována. Informační centrum Falun Dafa odhaduje, že v pracovních táborech v Číně jsou zadržovány stovky tisíc praktikujících Falun Gongu a u více než tří tisíc z nich bylo potvrzeno úmrtí v důsledku pronásledování.

Celý rozhovor vyšetřovatele se svědkem trval necelých třicet minut. Svědek promluvil pod podmínkou naprosté anonymity z obavy o svůj život. Vyšetřovateli podal informace o vyslýchání, mučení a znásilňování přibližně 30-leté vysokoškolské profesorky, které byly nakonec zaživa z těla vyoperovány její orgány.

„V té době jsme ji vyslýchali a krutě mučili už asi týden," uvedl svědek. „Na těle měla nesčetná zranění. Na bití jsme používali elektrické obušky," popisuje. Kromě toho se oběť stala terčem i sexuálního násilí. „Dobře vypadala a byla relativně krásná, a tak ji [policisté] znásilňovali...To bylo úplně běžné."

Podle svědka se vše odehrávalo v budově pronajaté jako „tréninkové centrum" a policisté se při výsleších zatčených pro větší utajení často stěhovali z místa na místo.

Odběr orgánů

9. dubna 2002 přišli dva vojenští lékaři, kteří ženu odvedli do nemocnice. Svědek vyprávěl, že byl v pokoji nemocnice na stráži a byl při tom, když chirurgové zaživa otevřeli ženě hruď, aniž by použili anestetika.

„Když jí nožem rozřezali hruď, zakřičela a řekla ‚Falun Dafa je dobrý.'" V ten okamžik chirurg zaváhal, ale na pokyn policejního velitele pokračoval.

„Nejdříve jí vyřezali srdce, pak ledviny. Když jí nůžkami přestřihli srdeční tepny, začala sebou škubat. Bylo to něco strašného. Můžu napodobit její hlas, ale dost dobře to neumím, znělo to jako když se něco trhá a ona pokračovala [v křiku]. Potom už jí zůstala jen doširoka otevřená ústa a obě oči byly široce otevřené."

Svědek uvedl, že celý odběr trval tři hodiny a odehrál se na 15. poschodí Všeobecné nemocnice lidově osvobozenecké armády ve vojenské oblasti Shenyang.

Vyšetřování násilných odběrů

První zprávy o ilegálním odběru orgánů v Číně přinesla právě Velká Epocha (čínská a anglická verze) v roce 2006. Jak náš deník, tak i nezávislí vyšetřovatelé se při vyšetřování spoléhali na jiné formy důkazů. Toto je vůbec první případ očitého svědectví odběru orgánů živým praktikujícím Falun Gongu.

V červenci 2006 vydali kanadští vyšetřovatelé David Kilgour a David Matas zprávu „Krvavá sklizeň", která zkoumá obvinění z nelegálních odběrů orgánů. Zpráva uvádí, že od roku 2000 do 2005 došlo v Číně k více než 41 000 transplantací orgánů, u kterých není znám jejich původ, protože nejde o orgány vězňů odsouzených na smrt ani o rodinné dárce či osoby klinicky mrtvé.

V březnu 2007 vydal Manfred Nowak, zvláštní vyšetřovatel OSN pro otázky mučení, zprávu, která uvádí, že: „Odebírání orgánů bylo proti své vůli zasaženo velké množství praktikujících Falun Gongu v široké škále míst za účelem získání vhodných orgánů pro transplantace."

Prodej a transplantace orgánů je lukrativní byznys. Částky za orgány se pohybují v desítkách tisíc dolarů a Čína se svými krátkými dodacími lhůtami se stala centrem obchodu s orgány, které jsou zpravidla prodávány majetným cizincům.

Promluvil, aby povzbudil ostatní

Podle mluvčího WOIPFG, Wang Zhiyuana (čti Wang Č'-jüana), se rozhodl svědek promluvit ze dvou důvodů. „Zaprvé byl pohnut obrovskou snášenlivostí a soucitem praktikujících [Falun Gongu] a za druhé jej jako očitého svědka šokovala krutost při celém procesu odebírání orgánů. Cítil se v nitru trýzněný."

Podle svědka jsou lidé praktikující Falun Gong velmi silní a raději si zvolili až desetileté tresty odnětí svobody, mučení anebo smrt, než by se vzdali svého přesvědčení, uvedl Wang.

Podle něj svědek uvedl, že se přiznal, aby i ostatní měli odvahu vystoupit a řekli pravdu o násilných odběrech orgánů.

 


Přečtete si:
Obchod s orgány v Číně: Vyšetřovatelé jsou znepokojeni slabou odezvou západu
Kanadský právník: K loupežím orgánů se čínský režim již tři roky nevyjádřil