Cao Cao nikdy předtím slona neviděl. Byl veliký a vysoký, nohy měl tlusté jako chrámové sloupy, a lidé mu mohli projít pod břichem. (Foto: Sias van Schalkwyk)
Cao Cao nikdy předtím slona neviděl. Byl veliký a vysoký, nohy měl tlusté jako chrámové sloupy, a lidé mu mohli projít pod břichem. (Foto: Sias van Schalkwyk)

Cao Chong byl od dětství uznávaný jako obzvláště nadaný a inteligentní chlapec. Když mu bylo kolem šesti let, už se prý bystrostí vyrovnal dospělému člověku.

Sun Quan, pozdější vládce jednoho ze Tří království (Východního Wu), jednoho dne poslal slona jako dar pro Cao Caa, faktického vůdce severu. Když zvíře dopravili na lodi do hlavního města Xuchangu, Cao Cao s sebou přivedl vojenské a civilní úředníky a také svého syna Cao Chonga, aby si slona prohlédli.

Cao Cao nikdy předtím slona neviděl. Byl veliký a vysoký, nohy měl tlusté jako chrámové sloupy, a lidé mu mohli projít pod břichem.

Cao Cao řekl: „Toto je vskutku ohromný slon. Kolik ale váží? Ví někdo, jak bychom ho mohli zvážit?"

To byla dobrá otázka, která mezi úředníky rozproudila vášnivou diskuzi.

Jeden prohlásil: „Musíme postavit obrovskou váhu."

Jiný řekl: „Jak velká by váha musela být? A zajistíte, aby z ní slon nesestoupil? Jediný způsob, jaký mě napadá, je slona zabít a rozřezat na kusy."

Ostatní se úředníkovi vysmáli a tvrdili, že jeho návrh je hloupost. Nesouhlasili ani se zabitím slona.

Znenadání vystoupil malý chlapec a řekl: „Otče, já vím, jak toho slona zvážit."

Když Cao Cao uviděl, že to byl jeho syn Cao Chong, pobaveně se zasmál. Odpověděl mu: „Ještě nejsi ani dost starý. Copak tě napadlo? Pověz mi to, a já uvidím, jestli to dává smysl."

Cao Chong vysvětlil, co ho napadlo. Cao Cao byl velice potěšen. Okamžitě začal vydávat rozkazy svým strážím, aby se připravily na vážení slona. Potom řekl úředníkům: „Pojďme! Budeme sledovat vážení slona u řeky."

Všichni úředníci následovali Cao Caa k řece, kde kotvila velká loď. Cao Chong požádal stráže, aby dovedly slona na palubu. Když se loď přestala kývat, vyznačil na jejím trupu hladinu vody. Pak dal slona z lodi vyvést. Nechal stráže na palubu nanosit kameny různých velikostí, aby loď ve vodě klesala. V okamžiku, kdy úroveň vody dosáhla čáry namalované na trupu, vyzval stráže, aby kamení přestaly nakládat.

Nejprve úředníci nerozuměli, co se děje. Rychle však plán pochopili, když spatřili, jak hladina vody dosáhla nakreslené čáry. Vykřikovali: „Skvělý nápad! Jaký výborný nápad!" Všichni si spočítali, že ke zjištění váhy slona stačí jen zvážit kameny a sečíst čísla dohromady.

Article in English