Střecha císařského paláce vyrobená z pálených tašek. (金妮·丫丫/ flickr.com)
Střecha císařského paláce vyrobená z pálených tašek. (金妮·丫丫/ flickr.com/licence)

Během krátce trvajících dynastií Východní Wej a Severní Čchi (534-577) bylo politické klima v Číně velmi nestálé. Příčinou bylo nepřátelství mezi Chany (většinové etnikum Číny) a velkým nomadickým kmenem Sien-pej z Mongolska. Přechod od jedné dynastie ke druhé byl v severní Číně také přechodem od sien-pejské kultury ke kultuře Chanů.

Na pozici rádce prvního ministra byl ustanoven Cchuej Lo, kterého si císař Š'-cung nesmírně vážil. Cchuej rád prosazoval talentované lidi. Doporučil císaři, aby na ministerstvu zaměstnal Sing Šaa, a také mu dal na starost řízení tajných operací. Panovník na doporučení kývnul a Singa přijal.

Protože měl Sing na starosti tajné činnosti, měl možnost s císařem trávit velké množství času. Při konverzaci často znevažoval Cchueje, což se císaři vůbec nelíbilo. Jednoho dne císař Š'-cung povídá Cchuejovi: „Vždycky jsi chválil Singovy přednosti, ale on mluví jen o tvých nedostatcích. Ty musíš být hlupák!"

Cchuej skromně odvětil: „Sing vypráví o mých nedostatcích a já mluvím o jeho zásluhách. Oba dva hovoříme o faktech, a na tom není nic špatného."

Cchuej byl k druhým tolerantní a sám k sobě přísný. Nejenom, že obhajoval silné stránky druhých a přitom byl snášenlivý k jejich nedostatkům, ale rovněž byl schopen postavit se čelem k vlastním nedostakům.

Jak praví staré rčení: „Snášenlivost je ušlechtilá, být prost tužeb, v tom je síla." Tolerance vyžaduje velkou trpělivost a otevřenou mysl a ti, kdo ji mají, žijí v říši nesobeckosti a shovívavosti.

Zdroj: Dějiny Severního Čchi (Pej Čchi Šu)

Article in English

Další příběhy:

Příběhy ze staré Číny: Pilně studuj vznešené principy

Příběhy ze staré Číny: Jak se Šan-kuo stal čestným úředníkem

Príbehy zo starej Číny: Ako Jü Veľký riadil povodne