„Produkovať najpestrejšie správy v Amerike“. Tak znie odvážny cieľ novej publikačnej platformy a startupu s názvom Slant. V dnešnej dobe obrovských „content fariem“ a tisícov blogovacích a publikačných služieb to môže znieť trochu zvláštne.  Avriam Elad, výkonný riaditeľ a vydavateľ Slantu však vidí príležitosť na už veľmi saturovanom trhu. Vie totiž, čo väčšine článkoch a vydavateľom chýba.

Kľúčovým je v tomto prípade spôsob, akým Slant získava samotný obsah – články. Slant je totiž od septembra 2015 kompletne otvorená platforma, a to znamená, že ktokoľvek môže prispieť svojim obsahom. To však samozrejme nie je v žiadnom prípade revolučné a navyše to znie ako záruka podpriemerného a neoriginálneho obsahu. A toho je na internete naozaj dostatok.

Šéfka redakcie Slant, Amanda Gutterman, však prišla s nápadom skombinovať najlepšie vlastnosti tzv. „crowdsourced“ obsahu a profesionálneho prístupu. Skúseností z tejto oblasti má dostatok, napríklad z pôsobenia pre Huffington Post. Amanda vidí na platformách pre masovú publikáciu obsahu dva hlavné problémy:

1) Autor článku väčšinou dostáva len zlomok peňazí vygenerovaných z návštevnosti, ktorý článok pritiahol.

2) Článok neprejde procesom profesionálneho editingu, ktorý často rozhoduje o výslednej kvalite a aj samotnom úspechu článku, vďaka optimalizácií pre vyhľadávače a sociálne siete.

A práve tieto dva problémy chce Slant vyriešiť. Každý, kto prispieva obsahom, úzko spolupracuje s profesionálnym editorom. Ten mu pomôže upraviť článok tak, aby mal šancu prilákať väčšie publikum: chytľavým nadpisom, či správnymi obrázkami vylepšiť komunikáciu s čitateľom. Prispievateľ teda môže svoje články vylepšiť pomocou schopností získaných rokmi skúseností v obore. Nezanedbateľným rozdielom oproti iným publikačným platformám je aj výška odmeny pre prispievateľa – až 70 % zo zisku vytvoreného článkom.  Úloha Slantu tým však nekončí. Cieľom je zároveň odovzdať všetky potrebné schopnosti novej generácií autorov a postupne tak vybudovať skutočne nezávislú platformu s veľmi rôznorodým obsahom.

Slant bol v 2-mesačnej beta verzii prístupný pre obmedzení počet autorov, väčšinou z New Yorku. Zostáva otázkou, či sa podarí udržať vysoký štandard služieb editorov s narastajúcim počtom prispievateľov a článkov. Je jasné, že postupne bude čas editorov vzácnejší a vzácnejší a bude tak dochádzať k uprednostňovaniu a selekcii prispievateľov. Ako sa to prejaví na nezávislosti platformy, to sa uvidí až časom. Gutterman uvádza, že čas editorov bude distribuovaný na základe „dôležitosti“ článku – čo je samozrejme veľmi subjektívne kritérium.

Dôležitosť a potrebnosť rôznorodosti a objektívnosti spravodajstva je zrejmá. Avšak udržať kvalitu masovo produkovaného obsahu ostáva veľkou výzvou.

Autor: Lukáš Chudý