Články

Čínský znak pro „spravedlivost“ 義 (yì) obsahuje velkou škálu významů souvisejících s morálkou, loajalitou, spravedlností a důvěryhodností. Je to jeden ze základních konceptů tradiční čínské kultury. Mezi mnoha pověstmi o čínských...
Pchi Tung byl známý doktor tradiční čínské medicíny během dynastie Východní Han (25 – 220 n. l.). Byl znám svou moudrostí a široce respektován pro své mimořádné lékařské schopnosti a ušlechtilou lékařskou etiku. Jeho život nám připomíná, že...
Rčení 半途而廢 (bàn tú ér fèi), v doslovném překladu „vzdát to v půlce“ neboli nechat něco nedokončeno, pochází ze spisu „Cesta středu“, jednoho ze čtyř konfuciánských kánonů. Během období Válčících států (475 – 221 př. n. l.
Čínské rčení 如魚得水 (rú yú dé shuǐ) doslova znamená „jako ryba, která našla vodu". Jde o metaforu, která popisuje, když člověk nalezne někoho, jehož povaha, zájmy nebo názory jsou velmi podobné jemu samému. Rčení také znamená být ve velice...
Rčení 刮目相看 (guā mù xiāng kàn) neboli „podívat se na člověka novýma očima," pochází z čínského historického spisu Záznamy Tří Království, který zachycuje výroky Lü Menga, význačného generála státu Wu. Když byl Lü Meng mladý, nerad četl.
  V rané dynastii Chan (Han, 206 př. n. l. – 220 n. l.) v  Číně, existovalo „pět trestů“, ze kterých čtyři byly těžké tělesné tresty. Část trestního systému byla široce zavedena během předešlé dynastie Čchin (Qin, 221 – 206 př. n.
Rčení "Tahat za sazeničky, aby rostly rychleji" (拔苗助長, Bá Miáo Zhù Zhǎng) pochází z Gong Sun Chou Shang, pojednání napsaného mudrcem Meng-c', též známým jako Mencius, jednoho z velkých filozofů čínských dějin.   Rčení „Tahat za...
  Rčení „siang jou sin šeng“ (相由心生), tedy „vzezření pochází z mysli“ může být také přeloženo jako „vnímání se proměňuje s duší“. Doslovně toto rčení znamená „vzezření se rodí v srdci“; nicméně znak 心...
Královna Tou, žena zakladatele dynastie Tchang, Li Jüana, byla známá svou krásou a moudrostí. Jejím otcem byl Tou I a matkou princezna dynastie Severní Čou (557 – 581 n. l.; krátce trvající dynastie předcházející dynastii Suej). Už když byla královna Tou...
Ve školách se dnech sice učí více technických znalostí, ale o to méně mravních zásad. A přitom se věří, že člověk, který nemá silnou vůli a vysokou úroveň morálky, nedosáhne vyšších cílů bez ohledu na to, jak inteligentní je.