20080720-ntdtv-vysilani-nezavisle-nad-cinou-mcmillan-scott-eu-
Poslanec Evropského parlamentu Edward McMillan-Scott při diskusi v Evropském parlamentu.(Velká Epocha)

Místopředseda Evropského parlamentu píše generálnímu tajemníkovi OSN k desátému výročí pronásledování Falun Gongu v Číně. "To přesahuje veškeré hranice lidskosti. Je to genocida v pravém slova smyslu. V Konvenci o genocidě z roku 1948 se v článku 2 hovoří o tom, že signatáře nejen opravňuje k zasáhnutí, ale přímo je k němu i zavazuje. Doba beztrestnosti pominula a ti, kteří vědí, co se v Číně děje, vzhlížejí k Vám a očekávají Vaše konání.“

Dopis adresovaný generálnímu tajemníkovi OSN

Edward McMillan-Scott, místopředseda Evropského parlamentu - H. E., Ban Ki-moon, generální tajemník Organizace spojených národů

New York/ 25. dubna 2009


Vážený pane generální tajemníku,

dnešní den je desátým výročím systematického pronásledování jedné skupiny lidí, což lze přirovnat pouze k nacistickému pronásledování Židů. Jako místopředseda Evropského parlamentu a dlouholetý člen Výboru pro vnější záležitosti jsem vedl tři roky kampaň upozorňující na brutální a systematické pronásledování Falun Gongu v Číně. Buddhistické duchovní hnutí Falun Gong mělo v roce 1999 sedmdesát až sto milionů příznivců. A jen díky tomu, že se Falun Gong stal tak oblíbeným, začal ho pronásledovat navýsost paranoidní, brutální a tyranizující komunistický režim. Je to ten samý režim, který vyvraždil 70 milionů lidí svého vlastního národa, z nichž 38 milionů zemřelo hlady.

Píši Vám a naléhavě Vás žádám o zahájení vyšetřování tohoto systematického uvězňování lidí bez soudního líčení, se stále stupňujícím mučením i vražděním tisíců nevinných lidí. Toto vše přesahuje hranice lidskosti a nelze to nazvat jinak, než genocidou. V Konvenci o genocidě z roku 1948 se v článku 2 hovoří o tom, že signatáře nejen opravňuje k zasáhnutí, ale přímo je k tomu i zavazuje. Doba beztrestnosti pominula a všichni ti, kteří vědí, co se v Číně děje, k Vám vzhlížejí a očekávají Vaše konání.

Soudce Nejvyššího soudního dvora, Felix Frankfurter, slyšel v roce 1942 od Poláka Jana Karskiho, co se dělo v táborech smrti za nacistů, a pronesl: „Já jsem neřekl, že tento mladý muž lže. Řekl jsem, že nejsem schopen uvěřit jeho slovům. A to je rozdíl.“

Pane generální tajemníku, existuje mnoho důkazů o genocidě v Číně. Stačí jen důkladně se dívat a poslouchat zpravodajce OSN, kteří podávají zprávy o mučení a náboženské svobodě.

Falun Gong je duchovní hnutí zahrnující v sobě meditaci a také tradiční čínskou víru, že lidé jsou svázáni s vesmírem přes svého ducha a své tělo. Čínská komunistická strana toto hnutí popisuje jako „kult“. Ale mezinárodní judikatura vychází z toho, že „kult“ obsahuje finanční nasazení, odcizení od rodiny, disciplinovanou organizaci, vymývání mozku, asociální chování atd. Při pohledu na tento výčet se ani jediná věc netýká Falun Gongu. Jako všechny čchi-kungové skupiny - (čchi-kung = duchovní cvičení), má také Falun Gong svého 'Mistra', v jehož knize byla v roce 1992 tato cvičení zveřejněna. Cena této knihy je pro většinu z nich jediným finančním nasazením.

V květnu 2006 jsem se nacházel v Číně na jedné misi, při které bylo mou úlohou zjistit a připravit fakta pro Výbor pro vnější záležitosti Evropského parlamentu a sepsat zprávu o lidských právech a demokracii v Číně. Tímto začala moje kampaň o lidských právech. V Pekingu jsem dělal rozhovor se dvěma bývalými vězni, praktikujícími Falun Gongu. Jedním byl Cchao Tung a druhý se jmenoval Niou Ťin-pching. Toto interview pro ně znamenalo obrovské osobní riziko. Cchao Tung byl krátce poté zatčen a odsouzen na základě obvinění, že se setkal „s jedním slavným cizincem". Byl uvězněn ve věznici Tchien-šuej, kde byl mučen hlavně proto, aby se zřekl svého náboženského přesvědčení, ale také proto, aby popřel setkání se mnou. Niou Ťin-pching se na mne obrátil kvůli své ženě Čang Lien-jing. Od června 2005 byla vězněna v pekingském pracovním táboře pro ženy. Tam byla vystavena krutému mučení a následkem toho ztratila v dubnu 2007 vědomí. Niou Ťin-pching byl zatčen v době předolympijských opatření.

Další mou kontaktní osobou byl právník a obhájce lidských práv Kao Č'-šeng, známý také pod pojmem „Svědomí Číny". Kao v roce 2005 zastupoval celou řadu praktikujících Falun Gongu, poté co provedl šetření o jejich pronásledování. V Číně byl znám hlavně tím, že veřejně odsuzoval režim za jeho zkorumpovanost. V září 2007 napsal s mou pomocí otevřený dopis (viz příloha) Evropskému parlamentu a další dopis adresoval kongresu Spojených států. Na to byl za „podvratnou činnost“ odsouzen k trestu vězení. Potom byl dočasně propuštěn do domácího vězení. Krátce na to byl opět uvězněn a v roce 2008 tak krutě mučen, že se dvakrát pokusil o sebevraždu. V lednu 2009 se jeho ženě a dětem podařilo uprchnout přes Thajsko do Spojených států. A Kao byl bezpečnostními složkami unesen neznámo kam.

20081026-hu-jia-zeng-jinyan-cinsti-disidenti-
Fotografie z lepších časů. Aktivista za lidská práva Hu Jia a jeho žena Zeng Jinyan v jejich bytě v červenci 2007. Od prosince 2007 je Hu Jia ve vězení. (AP/SITA)

Kaův přítel a disident Chu Ťia byl další z mých kontaktních osob. V roce 2008 byl zatčen a uvězněn krátce poté, co Výboru pro lidská práva při Evropském parlamentu předal telefonicky důkazní materiály. Později dostal od Evropského parlamentu Sacharovovu cenu za svobodu myšlení. Chuova manželka Ceng Ťin-jen byla časopisem Time označena za jednu ze sta nejvýznamnějších žen na světě, protože podporovala Chuovy aktivity ve svých internetových denících.

Zde je jen několik příkladů z mé vlastní zkušenosti, ale i ty již naznačují rozsah paranoie komunistického režimu a brutalitu, s jakou režim postupuje proti každé aktivitě, která by ho mohla nějak ohrozit či destabilizovat.

Po brutální policejní akci ve městě Tchien-ťin proti praktikujícím Falun Gongu se 25. dubna 1999 na jejich podporu zúčastnilo 10.000 příznivců tohoto hnutí jednodenního pokojného protestu v Pekingu. Přímí svědkové tohoto protestu mi sdělili, že tato událost byla s nejvyšší pravděpodobností organizována samotnými bezpečnostními složkami, čímž by se ospravedlnilo zamýšlené pronásledování, které následovalo v krátké době po této události.

Praktikující Falun Gongu jsou v Čině běžně zatýkáni bez jakéhokoliv předchozího soudního jednání. Často nechtějí prozradit své jméno, čímž chrání své rodiny. Jako členové zakázaného „zlého kultu" jsou vystaveni tomu nejhoršímu zacházení a často i ze strany ostatních vězňů, či dokonce i od těch příznivců Falun Gongu, kteří se praktikování Falun Gongu vzdali a musí to takto dokazovat. Bývalým vězňům, se kterými jsem se setkal a kteří se zřekli své víry, byl předtím odpírán spánek po celé týdny. Pak byli donuceni stát několik dnů bez pohnutí. Ostrými předměty je drželi ve stavu nespavosti a pak následovalo čím dál brutálnější mučení včetně elektrošoků. K nejvíce mučeným částem těla patřily genitálie. Vězni byli brutálně biti a museli ležet ve svých exkrementech.

Čang Lien-jing, která trpěla ztrátou vědomí po mučení ve vězení, mi později napsala seznam padesáti progresivních metod mučení, kterým byla vystavena. Tento seznam jsem zaslal zvláštnímu vyšetřovateli OSN pro týrání Dr. Manfredu Nowakovi a zvláštní zpravodajce OSN pro svobodu náboženství paní Asmě Jahangir. S oběma jsem se setkal při různých příležitostech:

Dopis adresovaný zvláštnímu vyšetřovateli OSN pro týrání Dr. Manfredu Nowakovi a zvláštní zpravodajce OSN pro svobodu náboženství paní Asmě Jahangir (anglicky)

Manfred Nowak je přesvědčen, že dvě třetiny zajatců pracovních táborů, které jsou podrobováni tzv. 'převýchově prací', jsou praktikující Falun Gongu. Tyto tábory byly v Číně zřízeny podle sovětského vzoru gulagů. Mr. Harry Wu, bývalý vězeň a současný ředitel newyorského výzkumného centra Lao-jak, odhaduje, že v Číně existuje 900 takových táborů, ve kterých jsou uvězněny tři až šest milionů vězňů. Toto vypověděl Mr. Harry Wu v letošním roce před Kongresem Spojených států. Praktikující Falun Gongu mimo Čínu udržují s uvězněnými kontakty a posílají zprávy o mučení a mučitelích všude tam, kde mohou být tito mučitelé identifikováni. Existují zprávy, podle nichž bylo od roku 1999 umučeno více než 3.000 praktikujících Falun Gongu.

20090504-vzpominka-na-obeti
Demonstrace v New York City na památku umučených praktikujících Falun Gongu, 9. dubna 2007. (Jeff Nenarelly/Epoch Times)

Praktikující Falun Gongu – kteří ani nekouří, ani nepijí alkohol – jsou ve vězení podrobováni rutinním krevním testům a měření krevního tlaku, což má své opodstatnění. Je třeba říci, že tyto lékařské prohlídky se nedějí pro dobro vězňů. Ti se totiž stávají zdrojem transplantačních orgánů pro lukrativní obchod Lidově osvobozenecké armády. V Číně bylo od roku 2001 zjištěno více než 40.000 nevysvětlitelných transplantací. Je tam sice rutinní záležitostí užívání tělesných orgánů popravených vězňů (jenom v jedné provincii mají k dispozici šestnáct specielně vybavených autobusů k vyvrhnutí orgánů), ale mnozí věří a já také, že praktikujícím Falun Gongu jsou odebírány jejich orgány zaživa. Cchao Tung mi řekl, že jednou večer zmizel jeho nejlepší přítel z cely a on uviděl příští den jeho mrtvolu v márnici a zjistil, že byly odebrány části z jeho těla.

Kdysi Peking chválil zdravotní stav příznivců Falun Gongu, o čemž se také psalo. O deset let později běží kampaň brutálního pronásledování Falun Gongu na plné obrátky. Dle mého názoru je pronásledování Falun Gongu genocidou. Tak, jak je definována v článku 2 v Konvenci o genocidě:

„Každý z následujících činů spáchaných se záměrem zničit zcela nebo částečně skupinu národa, etnika, jiné rasy či jiného náboženství s úmyslem: členy této skupiny zabít, působit členům skupiny vážné tělesné či duševní škody, vnucovat této skupině životní podmínky, které jsou kalkulovány tak, aby vedly k celkovému nebo částečnému tělesnému zničení.“

Je jasné, že Falun Gong představuje pro komunistický režim to samé, co byli Židé pro gestapo. Ale přestože miliony Židů zemřely v koncentračních táborech, vězni umírali hlady a nebyli vystaveni takové systematické a masové likvidaci mučením, jak se to děje dnes v Číně.

Ve Vaší hodnosti generálního tajemníka Spojených národů Vás v den tohoto desátého výročí prosím, abyste jednal a učinil konec pronásledování Falun Gongu v Číně.

Edward McMillan-Scott

Dopis právníka Kao Č'-šenga Edwardu McMillan-Scottovi, přeložený prostředníkem

Renomovaný obhájce lidských práv Gao Zhisheng (The Epoch Times)
Renomovaný obhájce lidských práv Gao Zhisheng (The Epoch Times)

Z Pekingu, Číny: došlo e-mailem v září 2007

Milý pane Scotte,

Jak se Vám daří? Napsat Vám je jediná možnost komunikace, kterou v daném okamžiku mám. Ono je to sice jaksi primitivní a staromódní, ale přece jen je to podstatně méně primitivní než způsob, s jakým čínský komunistický režim jedná od loňského roku se mnou a s mojí rodinou. Oni viditelně pohrdají lidskými city i lidským svědomím. Způsob, jakým nás zavírají a ohrožují nás, je přímo barbarský. A to všechno jen proto, že se pokoušíme pevně se držet lidských citů a svého svědomí.

Vyjádření Vašich obav se k nám dostalo po dlouhé době osamělosti. I když způsob doručení byl docela primitivní, pro mou rodinu to znamená tolik, jako kdyby zlatý paprsek slunečního svitu prosvitl mezi tmavými mraky a dostal se až do našeho srdce. Přijměte prosím při této příležitosti vyjádření našeho respektu!

V hloubi svého srdce jsem nikdy nepomyslel na vděčnost za to, že jste trval na tom odsoudit současnou zlou diktaturu v Číně. Myslím, že my jsme jednoduší válečníci, kteří porazí temnotu.

Čínský komunistický režim je i nadále nejhorším režimem na této planetě a to zcela bezpříkladně. Jeho přítomnost v Číně je jádrem všeho utrpení i nespravedlnosti, která tam panuje. Jeho historií se táhne páchání těžkých zločinů, ale i jejich ututlávání. V minulých letech došlo na úkor životního prostředí, lidské spravedlnosti, etiky a základní lidské přirozenosti k hospodářské expanzi a díky tomu se stala diktatura ještě brutálnější a mocnější.

Všechny ty takzvané „obchodní vztahy“, „olympijské hry“ ale i „státní“ návštěvy polykají etické hodnoty i svědomí celé lidské rasy. Západní politici vědí o současném fenoménu, vědí, že jejich hospodářské zájmy jdou na úkor lidských tradičních etických hodnot. Nadřazování těchto hospodářských zájmů nad fundamentálními etickými hodnotami se stalo v mezinárodní politice už všeobecnou praxí. Tak bylo po celý dlouhý čas zanedbáváno všechno, co se netýkalo hospodářských zájmů.

Diplomaté ze všech větších zemí na světě vědí o krvavém pronásledování Falun Gongu čínskými komunisty, a přece se stali hrozným a politováníhodným způsobem součástí oné mlčící většiny v pevninské Číně. Ovšem při srovnání s mlčením čínského lidu je toto mlčení zahraničních vlád obzvláště ostudné. Právě tato lhostejnost dláždí cestu bezohledným raziím čínského režimu vůči disidentům. Celá lidská rasa zaplatí vysokou cenu za tento nezájem. Stala se z toho už totiž šokující humanitární záležitost, místo záležitosti čistě politické.

Dnes Vám nepíši, abych Vám dělal komplimenty nebo abych si jen trochu postěžoval. Boj proti čínské komunistické diktatuře je bojem za lidskou rasu, za světlo proti temnotě, za civilizaci proti necivilizovanosti. Ta hrůzná realita nás varuje, abychom v našem mírumilovném boji neochabovali. V dnešní pevninské Číně se stalo všeobecným přáním změnit diktaturu pokojným způsobem.

Milý pane Scotte, lidská civilizace vstoupila do současné éry a jak se zdá, tato éra nemá žádný vztah k čínskému komunistickému režimu. Tento režim vlastní sice technologii, se kterou může létat do vesmíru, ale politicky řečeno, nemá v úmyslu vzdát se svých hrátek v džungli. Nyní připravuje Komunistická strana Číny svůj 17. Stranický kongres. Jeho přípravy se konají v úplné temnotě a moc nad lidmi přechází jen na dalšího panovníka, jako kdyby se jednalo o zvířata či nějaký majetek. Takové předávání moci je srovnatelné pouze s mafiánskými praktikami a provozuje se od doby nastoupení Mao Ce-tunga. Jediný rozdíl v dnešní době je ten, že dnešní následovníci moci jsou oblečeni v západním stylu. Musíme tvrdě pracovat na změně, i kdyby to bylo jen kvůli humanitárním hodnotám.

Milý pane Scotte, až se do Číny opravdu dostane svoboda, zvu Vás na sklenku vína do Pekingu, na opravdu dobré víno. (V prvním telefonickém rozhovoru řekl McMillan-Scott, že přiveze Kaovi klasickou whisky.)

Se srdečnými pozdravy

Kao Č'-šeng

Dopisy v anglickém originále: www.theepochtimes.com

Článek v němčině

Copyright © Epoch Times Europe GmbH