Domek v Transylvánii
S rodiči žijí častěji mladí muži. (Julie Kertesz/ flickr.com)

Podle nedávno publikovaného průzkumu evropského statistického úřadu Eurostat žije 20% žen a 32% mužů ve věku mezi 25 a 34 lety alespoň s jedním ze svých rodičů.

13 procent z této skupiny jsou mladí lidé, kteří stále ještě studují. Když se podíváme na výsledky zkoumání věkové skupiny 18 - 24 let, procento je o očekávání vyšší, 71% u žen a 82% u mužů (55% z nich jsou stále ve studiu).

Průzkum se týkal 27 zemí Evropské unie a data se týkají roku 2008.

Nejvyšší procento žen ve věku 25 - 34 let žijících s rodiči je na Slovensku (42%), následuje Slovinsko (38%) a Řecko (36%). Na druhém konci tabulky jsou skandinávské země s 1% (Dánsko), resp. 2% (Finsko a Švédsko). Česká republika je s 22% lehce nad průměrem.

Situace je o něco odlišná u mužů ve stejné věkové skupině. Vedou Bulhaři (61%), na které těsně dotahují Slovinci se 60%. Slováci jsou společně s Řeky třetí (56%), zatímco Češi žijí se svými rodiči ve 40 % případů. Nejnižší podíl mladých mužů sdílejících bydlení s rodiči je opět, tak jako u žen, ve Skandinávii (Dánsko 3%, Švédsko 4% a Finsko 8%.

Nejvyšší procento mladých dospělých, kteří spolu žijí v partnerském svazku (ať už v manželství nebo bez něj), je ve Finsku (63% ženy, 51% muži), Švédsku, Rumunsku a Francii. Ve věkové skupině 18 - 34 let je ve všech zemích EU větší podíl žen žijících s partnerem než mužů. Je to dáno tím, že ženy se váží v životě dříve než muži a mají tendenci se ke svému partnerovi dříve stěhovat.

V České republice je procento mužů a žen žijících pospolu 35% a 49%. Na Slovensku je tento podíl ještě nižší - 27% u mužů a 37% u žen.