Antonín Dvořák se svým vlasteneckým a uměleckým cítěním složil operu, která náleží k nejoblíbenějším a nejuváděnějším českým operám. V Národním divadle byla dosud uvedena ve dvanácti inscenacích, naposledy v roce 1993.

20130425 jakobin
Jakobín ve Státní opeře. (© Národní divadlo/Hana Smejkalová)

 

Národní divadlo 26. 4. V 19,00 hod

 

Autor libreta: Marie Červinková-Riegrová

Hudební nastudování: Tomáš Netopil

Dirigent: Zbyněk Miller, Tomáš Netopil, David Švec

Režie: Jiří Heřman

Scéna: Pavel Svoboda

Kostýmy: Alexandra Grusková

Choreografie: Lucie Holánková

Sbormistr: Pavel Vaněk

Dramaturgie: Beno Blachut

Světelný design: Daniel Tesař

 

Účinkují:

Hrabě Vilém z Harasova: Ondrej Mráz / Miloslav Podskalský

Bohuš z Harasova: Roman Janál / Jakub Kettner / Svatopluk Sem

Adolf z Harasova: Jiří Hájek / Jiří Kubík

Julie: Dana Burešová / Maria Kobielska / Jitka Svobodová

Filip: Zdeněk Plech / Luděk Vele / František Zahradníček

Jiří: Aleš Briscein / Jaroslav Březina / Aleš Voráček

Benda: Vladimír Doležal / Jan Ježek / Jan Markvart

Terinka: Jana Šrejma Kačírková / Kateřina Kněžíková / Alžběta Poláčková

Lotinka: Yvona Škvárová / Lenka Šmídová

 

Orchestr, sbor a balet opery Národního divadla, Kühnův dětský sbor.

 

Dvořákův Jakobín je opera o třech dějstvích, k níž libreto napsali Marie Červinková-Riegrová a František Ladislav Rieger. Premiéra první verze se konala 12. února 1889 v Národním divadle v Praze, premiéra druhé verze 19. června 1898 také v ND. Děj Jakobína se odehrává v českém městečku v roce 1793, který byl dobou vrcholící (a zároveň končící) Velké francouzské revoluce.

 

Zápletka

20130425 jakobin2
Jakobín ve Státní opeře. (© Národní divadlo/Hana Smejkalová)

Příběh sleduje osudy lidí s různým společenským zařazením: Do idealizovaného českého města na konci 18. století se z Paříže vrací hraběcí syn, který byl kdysi otcem vyhnán pro svou svobodomyslnost. Než je mu dovoleno, aby se se svým otcem smířil, musí spolu se svou ženou projít klubkem maloměstských intrik, které směřují místní obyvatelé jak vůči sobě samým, tak – kvůli podezření z „jakobínství“ – vůči hraběcímu synu Bohušovi a jeho ženě. Mladý hrabě si vyjasňuje vztahy se svým otcem, hrabětem Vilémem z Harasova, i se svým bratrancem Adolfem z Harasova. Mimo nich se setkáme také se zamilovaným párem – mysliveckým mládencem Jiřím a Terinkou, dcerou učitele a regenschoriho Bendy.

Všem zúčastněným pak ztrpčuje život hraběcí purkrabí Filip spolu i s Adolfem. Antonín Dvořák při komponování Jakobína inklinoval ke stylu francouzské lyrické opery. Mistrně vystihl jednotlivé postavy a dal jim realisticky vyhraněné charaktery. Přestože pracuje s uzavřenými čísly a áriemi, dbá na vřazení jednotlivých čísel do jednolitého rámce a proudu celého díla, které tak má dějový spád a dramatický účinek.

Příběh, líčící na jedné straně poměry českého maloměsta a na straně druhé návrat „podezřelého“ emigranta zpět do vlasti, bývá často chápán v naivistické nadsázce. Je ovšem spíše nesen – především díky Dvořákovu hudebnímu géniu – ve smíšené a nejednoznačné atmosféře melancholie, sentimentu, humorného nadhledu i sebeironie. Jako v mnoha jiných podobně laděných českých dramatických dílech končí i zde všechny nakupené a vyhrocené konflikty v pokorném, smířlivém a vlídném zmoudření.

Podstatnou roli v příběhu hraje tradičně oslavovaná česká hudebnost, láskyplný vztah Čechů k hudbě, která svou vřelostí a něhou dokáže obměkčit i nejzatvrzelejší srdce. Školní scéna, v níž učitel Benda chystá s dětmi slavnostní kantátu na počest nového pána, pak patří po zásluze do zlatého fondu české opery.

Premiéra: 8. 10. 2011; Délka představení: 3 hodiny

 

 

Opera je nastudována v češtině a v představení jsou použity české a anglické titulky.