Ostrov If s pevností proslulou z Dumasova románu. (Jan Drewes / CC BY-SA 2.5)
Ostrov If s pevností proslulou z Dumasova románu. (Jan Drewes / CC BY-SA 2.5)
Do kamenné zdi tluče hlavou zoufalý vězeň, nevinně zavřený v kobce. Filmový divák se obává, že hlavní hrdina už se z jednotvárného hukotu příboje pomátne. Avšak nastane nečekaný obrat…
 
Krátkojmenná pevnost původně sloužila k obraně města

Poblíž Marseille se nachází ostrůvek, který je součástí Frioulských ostrovů, na jehož pevnině se nachází proslulá stavba s nejkratším jménem, pevnost If (francouzsky Château d'If), jejíž název se shoduje s názvem ostrova. V dnešní době tam z Marseille doplujete lodí za 20 minut.

Pevnost If se proslavila spíše jako vězení, ze kterého nebylo možné uniknout. Přesto se to však jednomu vězni podařilo. Oním uprchnuvším, nespravedlivě stíhaným vězněm byl Edmond Dantes, Hrabě Monte-Christo, románová postava Alexandra Dumase staršího.

„Tento malý ostrůvek byl do té doby doupětem pašeráků, pirátů i lovců, poté se ale stal sídlem vojenských posádek, a to až někdy do 20. století,“ uvádí e-pruvodce.cz.

Pevnost na něm byla vybudována roku 1531 králem Františkem I. a roku 1536 pomohla k odvrácení útoku krále Karla V. na Marseille. Ovšem již za 50 let nenacházela uplatnění, a tak začala být využívána jako věznice.

Zpočátku sem byli uvrženi odpůrci královské moci. Později, v průběhu dvou století, zde byli vězněni protestanti, kterých byl celkový počet asi 3 a půl tisíce osob. V dalších letech do věznice If bývali uvrženi tzv. neposlušní synové z vážených rodin na královský rozkaz Lettre De Cachet, k uvěznění nebo k exilu bez soudu.

20171123-if2
Malý frioulský ostrůvek býval do 16. stol. doupětem pašeráků, pirátů i lovců. (Z. Danková / ET ČR)
Ti zámožnější měli možnost lepších cel, tzv. pistol, které byly situovány do prvního poschodí. Pistole měly lepší prostor s výhledem z okna a s krbem. Za tento „luxus“ si vězeň platil sám. Pro chudší zbývaly kobky bez oken a vybavení.

Ze skutečných vězňů se do If dostal básník Markýz de Sade nebo neprávem obviněný kapitán lodi Jean Baptista Chataud, který byl odsouzen za to, že do Marseille s sebou dovezl mor, jímž se nakazila polovina města. Nakonec se však ukázalo, že – podobně jako Edmond Dantes - byl po tři roky vězněn neprávem.

Pevnost If byla od 19. století otevřena pro veřejnost. Na krátkou pauzu byla věznice obnovena během 1. světové války. Roku 1926 se stala dokonce francouzskou národní památkou a stala se vyhledávanou turistickou atrakcí.

I dnes je toto vězení skutečné, můžete si tam zajet lodí na výlet. Dostanete se tam po moři z Marseille, z přístavu Vieux Port. V samotné pevnosti jsou k vidění filmové a knižní ukázky z Dumasova románu a je možnost si projít i jednotlivé vězeňské kobky.