Institut pro politiku a společnost uspořádal 10. října 2018 v Schebkově paláci debatu na téma Čínský vliv v ČR. Může být zvyšování čínských aktivit ohrožením pro naši zemi? (Se svolením Institutu pro politiku a společnost)
Institut pro politiku a společnost uspořádal 10. října 2018 v Schebkově paláci debatu na téma Čínský vliv v ČR. Může být zvyšování čínských aktivit ohrožením pro naši zemi? (Se svolením Institutu pro politiku a společnost)

PRAHA – Institut pro politiku a společnost uspořádal 10. října 2018 v Schebkově paláci debatu na téma  „Čínský vliv v ČR. Může být zvyšování čínských aktivit ohrožením pro naši zemi?“. I když se podle programu mělo diskutovat především o investicích Číny v ČR, v napjaté atmosféře se hovořilo také o soudních žalobách na členy CEFC, politice čínského režimu na území Číny a poškozování tamních obyvatel vládnoucí komunistickou stranou, což z pohledu Evropy vytváří morální problém neslučitelnosti hodnot a pohledu na otázku lidských práv.


Akci spolupořádalo Fórum 2000 v rámci projektu Festival demokracie. K debatě byli pozváni: Štefan Füle, bývalý eurokomisař a současný člen představenstva CEFC Group (Europe) Company a. s. ; Martin Hála, orientalista, sinolog a ředitel projektu Sinopsis; místopředseda zahraničního výboru a místopředseda výboru pro obranu Poslanecké sněmovny ČR Jan Lipavský (Piráti).

Debatu moderovala Kateřina Procházková, bývalá zpravodajka Českého rozhlasu v Asii a zahraniční redaktorka České televize, novinářka a analytička projektu Sinopsis.

Pozván byl také Stanislav Berkovec, (který se na konec z neznámých důvodů nedostavil), předseda volebního výboru Poslanecké sněmovny ČR, který byl jedním z členů delegace poslanců, která se chystala odjet do Číny, ale jejich cestu sněmovna nakonec zrušila.

Institut pro politiku a společnost funguje od roku 2014, založil jej Jan Macháček, který je spolu s Adrianou Krnáčovou členem správní rady institutu. Podle sinologa Ondřeje Klimeše se jedná o „Babišův Think Tank“. Sám institut deklaruje své poslání organizovat „diskuse jako předpoklad úspěšného řešení politických a společenských problémů“.

Zápis z diskuse:

Štefan Füle byl dotázán na jeho názor na zprávu české zpravodajské služby BIS z roku 2016 o nebezpečí infiltrace čínské výzvědné služby do českých vládních struktur. „Myslím si, že tato otázka je zveličená. Může za to částečně role prezidenta Zemana, která se ne vždy setkává s příznivým ohlasem. Také veřejná debata,“ uvedl Füle. „Co se týče zprávy BIS... odpovídám ano.“

Martin Hála uvedl, že „je na místě oddělit politiku a ekonomiku. Ekonomický dopad vzájemných vztahů s Čínou je minimální. Zisky pro ČR jsou minimální. Došlo k nárůstu politického vlivu Číny v ČR. Sledujeme nekonečný příběh CEFC, která po sobě zanechala dluhy, z nichž je tahá čínská státní společnost CITIC. Jeden z představitelů CEFC čelí v USA obvinění z uplácení a obchody se zbraněmi. Předseda CEFC v Číně zmizel. Nyní je vyšetřován disciplinárním oddělením komunistické strany“.

Obrat v ekonomických vztazích, který měla CEFC přinést a který všichni slibovali, skončil podle Martina Hály „fiaskem, ale vliv Číny v ČR narostl“.

Jan Lipavský míní, že „oddělení politiky od byznysu je absurdní. To v Číně nelze. Ano, zvyšování čínských aktivit v ČR je ohrožení. Krádeže know-how, získávání elit na svoji stranu, špionáž. Hackování e-mailů na ministerstvu zahraničních věcí. Můžeme přijmout konkrétní opatření. Screening zahraničních investic. Bude-li investice představovat bezpečnostní riziko, můžeme na to účinně reagovat, ale v současné době nemá česká vláda žádnou zákonnou cestu, jak zastavit jakoukoliv nebezpečnou zahraniční investici“.

20181012-debata-je-cina-hrozbou-pro-cr-fule
Štefan Füle, bývalý eurokomisař, ministr a velvyslanec, nyní člen představenstva CEFC Group (Europe) Company a. s. (vpravo) Debatu moderovala Kateřina Procházková, bývalá zpravodajka Českého rozhlasu v Asii a zahraniční redaktorka České televize, novinářka a analytička projektu Sinopsis. (Se svolením Institutu pro politiku a společnost)

Podle Lipavského je třeba, aby české firmy chránily svá data a reagovaly na hrozby související s nákupem výpočetních technologií vyráběných čínskými firmami, které již USA přezkoumalo jako nebezpečné, obsahující programy stahující data z telefonů nebo počítačů a posílající je do Číny. Narážel zejména na kauzu okolo společnosti Huawei a další čínský software. „Musíme si chránit know-how,“ uvedl Lipavský.

Kateřina Procházková položila otázku, zda byla investice CEFC v ČR úspěchem. Füle uvedl, že bylo investováno 1,5 miliardy Euro. „Jsou známé problémy, které popisoval pan Hála. Pokud se v rámci šetření ukáže, že někteří jedinci činili nezákonné věci, tak za to musejí platit. Mohu jen zopakovat to, co jste již slyšeli.“

Füle dále uvedl, že „CEFC od dubna 2018 přenáší aktivity a akvizice pod společnost CITIC Europe, která byla zřízena v září v ČR. Vzhledem k vývoji v Číně CITIC přebere veškeré české aktivity CEFC“. (pozn. CITIC je čínská státem řízená společnost)

Dále bylo řečeno, že před hongkongským soudem řeší situaci CEFC, kdy vyhlásila bankrot.

„Když se zeptáte ve firmách, které CEFC koupila, dostaly se z červených čísel do plusu a výsledek investic je kladný,“ uvedl Füle.

„CITIC nejenom převezne akvizice CEFC, ale chce je i nadále rozvíjet. Pražská kancelář bude mít evropský rozměr. CITIC je obří konglomerát a investuje velké částky,“ uvedl Füle.

Na otázku Procházkové, zda jso investice CEFC v ČR úspěchem, odpověděl Lipavský, že „investice CEFC měly v ČR marginální vliv. Ale nejsem proti obchodování s Čínou. Současné nastavení vzájemných vztahů však není dobré“. Čína do ČR stále dováží nesrovnatelně více, než činí český vývoz do Číny.

Podle Martina Hály se v souvislosti s CEFC otevírají křiklavá témata. „Na čínské straně stojí zástupci čínského režimu, a na straně České republiky byla pověřena jednáním s Čínou společnost CEFC. Na obou koncích stojí čínský subjekt. To mi nepřipadá normální,“ uvedl Hála.

Štefan Füle situaci, kterou Hála nastínil vysvětluje následovně: „Partnerem je ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které z nedostatku pracovníků přeneslo část aktivit mimo své kompetence na česko-čínskou komoru (které předsedá Füle). Tento papír o přenesení jednání na CEFC považujeme za vyhořelý. Jsme přesvědčeni, že koordinovat jednání o Nové hedvábné stezce by měla česká státní instituce,“ uvedl Füle a dodal, že „komora česko-čínské spolupráce to řídit nechce, a v současnosti tato jednání neřídí“.

20181012-debata-je-cina-hrozbou-pro-cr-hala
Martin Hála, orientalista a sinolog, ředitel AcaMedia z. ú., projekt Sinopsis. (Se svolením Institutu pro politiku a společnost)

Procházková podotkla, že na stránkách českého ministerstva není k této věci žádné oficiální vyjádření. Hála se nad situací podivoval, protože se zdá, že „nyní to tedy neřídí nikdo“. Füle zopakoval, že „projekty nové Hedvábné stezky řídí české Ministerstvo průmyslu a obchodu“.

Procházková otevřela téma zprávy české tajné služby BIS o zvyšování operací čínské špionáže proti českým zájmům. Podle ní zprávu BIS z roku 2016 nyní potvrzuje současné vyšetřování GIBS, které prošetřuje obvinění, že někteří z českých policistů pracovali pro Čínu.

Podle Jana Lipavského ve sněmovně není nikdo, kdo by se zabýval vyšetřováním vlivu cizí moci v ČR. TOP 09 chce prý zřídit komisi, Lipavský to podporuje. „Špionáž je evidentní,“ říká Lipavský. „Víme o tom, že řada vlivných politiků a lidí je v síti Číny a mohou vyvolat vliv a ledacos protlačit. Jmen je celá řada, je to problém. Ale nesmíme zabřednout do protičínského běsnění. Chceme definovat náš vztah, aby pro nás nebyly obchodování a vztahy s Čínou nevýhodné.“

„Souhlasím se screeningem a ochranou českých aktiv,“ potvrdil nutnost prověřovat povahu zahraničních investic v ČR Štefan Füle a dodal, že jeho předchozí profesní zkušenost je výhodou pro jeho pracovní pozici v CEFC, protože „je dobře, když dělají tyto vztahy lidé, kteří věcem rozumí“. Füle se podle svých slov snaží o provázání Číny s Evropou.

Füle také položil otázku poslanci Lipavskému, zda je informace o útocích na e-mail ministerstva zahraničí ČR ve spojitosti s Čínou ověřená. Respektive, zda je jasné, že hackerský útok byl proveden z Číny. Lipavský odpovídá: „Ano, uveřejnil to Respekt a mám i neformální informace.“        

Diskutovalo se také o tom, zda by nebylo dobré zavést nějaké opatření, které by zabraňovalo politikům vstup do strategických firem po ukončení práce pro státní úřady. Jedná se zejména o očividně rozporuplné odchody, jako například teoretický odchod ministra obrany do zbrojního průmyslu nebo ministra zahraničí do číské CEFC a podobně.

20181012-debata-je-cina-hrozbou-pro-cr-lipavsky
Jan Lipavský, místopředseda zahraničního výboru a místopředseda výboru pro obranu, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. (Se svolením Institutu pro politiku a společnost)

Lipavský uvedl, že „opatření pro odchod politiků do byznysu zatím nemáme. Nejsem si jistý, zda bychom mohli udělat konkrétní zákonné opatření. Není možné, aby jim státní zpráva nabídla adekvátní místo, rovné tomu, co dělali před tím.“ Proto jim stát prozatím nemůže bránit hledat si místo, kdekoliv budou chtít.

Způsob zvyšování vlivu Číny v zahraničí je podle Martina Hály dobře popsaný v literatuře. Čínský režim tuto politiku, přístupy a zapojené organizace sdružuje do pojmu „Jednotná fronta“. „V Evropě je tato činnost specifická a uplatňuje se na nejvyšší úrovni. Oddělení jednotné fronty sdružuje celou řadu společností a institucí. Další evropské specifikum je instituce 16+1.“

Kateřina Procházková položila otázku, zda účastníci diskuse vědí o spojení českých politiků s „Jednotnou frontou“. Stanislav Berkovec, který se diskuse nakonec z neznámých důvodů nezúčastnil, byl jedním z poslanců, kteří chtěli jet do Číny na pozvání čínského režimu a jejich cesta byla nakonec zrušena. „Nevíme, proč to neprošlo,“ odpověděl Lipavský. „Cesta měla být financována čínskou stranou, ale například u pozvání na konferenci je normální, že organizátoři platí cestu. Ale je třeba vědět, za jakým účelem tam někdo jede.“

„V Číně jsou jakákoliv návštěva a setkání organizovány pod taktovkou čínského režimu. To je rozdíl oproti tomu, jak se navazují vztahy u nás,“ uvedl Lipavský. „Ne všude se v Číně dá dostat. Příkladem je nyní otázka ujgurské oblasti (Sin-ťiangu) a informací o pracovních táborech, o čemž se jedná v USA a jsou k tomu zajímavé materiály.“

Füle dále reagoval na obvinění představitelů CEFC a podle něho se jedná o izolovaný problém několika jedinců, nikoliv problém celé CEFC. „To, že je Patrik Ho souzen v USA, to neznamená, že Pražská pobočka CEFC má také takové problémy,“ uvedl Füle.

Hála na to reagoval: „Myslím si, že pokud se CEFC od tohoto případu distancuje, to ještě neznamená, že se ten případ (soud) distancuje od CEFC. Není možné zjistit, co je teď s Jie Tie-mingem, bývalým čínským předesedou CEFC, který byl v Číně zatčen. V poslední době v Číně zmizela celá řada lidí. Včetně prezidenta Interpolu.“

Martin Hála: „V souvislosti s projektem Pás a stezka. Tento projekt je založený na půjčkách s úrokem, které je třeba vrátit čínské bance. Řada zemí není ekonomicky stabilní a vzrůstající dluh může ty země přivést do insolvence. Podobně jako na Srí Lance, kde na základě čínských půjček musela postoupit Číně na 90 let přístav, který postavila za půjčené peníze a nebyla schopna půjčku splácet.“

Füle: „Myslím si, že v EU, kde jsou jasně stanovená pravidla společného trhu, by bylo něco takového těžké udělat. CEFC se zapojí do projektu Pás a stezka. Žádný z těchto projektů nepočítá s tím, že by se ČR dostala do dluhové pasti.“

Lipavský: „Nejsme v situaci, kdy bychom si museli půjčovat od Číny. Čína staví na dluh a vytváří systém zadlužení, musejí splácet, a když nejsou schopni splácet, získává na ně páku. Dejme jako příklad přístav na Srí Lance, kde dnes kotví čínské námořnicto. Přístav stavěla Srí Lanka na dluh od Číny, nemohli splácet a tak pronajali Číně přístav na 90 let.“

„Pro ČR je nebezpečím ztráta know-how. Tohle vnímám jako riziko pro nás,“ míní Lipavský.

Füle: „Považuji ochranu firem v ČR za důležitou. Stále více Evropských firem si stěžuje na kybernetické útoky na jejich know-how. To považuji za důležité se proti tomu bránit, ať už ta hrozba přichází odkudkoliv.“

Lipavský: „Screening investic je dobrý v tom, že odhaluje koncového vlastníka té společnosti.“  

Hála: „Sebelepší opatření nás neochrání, pokud budou politici reprezentovat zahraniční zájmy, potom žádný screening nebude mít ochranný vliv.“

Procházková: „TV Barandov podle analýzy vysílá po koupení Čínou propagandistická videa přejatá od Čínské státní televize. Vysílá zprávy, které vykreslují pozitivní obraz Číny.“

Füle: „Jsem rozhodně proti jakémukoli dominantnímu vstupu CEFC do médií. Maximálně 30 % média. Nemáme takové plány, za tím si stojím.“

Hála: „Pro čínu je koupě médií motivována jasným politickým kontextem.“

Lipavský: „Je evidentní, že majitel média má vliv na program médií, která vlastní.“

Füle: „CEFC se baví o tom, zda existuje prostor, abychom byli součástí podpory různých startupů. Není žádným tajemství, že v ČR jsme si pořídili řadu špičkových laboratoří a výzkumných center, pro které sháníme zaměstnance.“

Lipavský: „Akademická sféra stojí na mezinárodní spolupráci. Ale ukazuje se, že někdy čínský student sbalí všechno know-how a odjede s tím do Číny. My se do Číny na jejich know-how nepodíváme. Musíme se nad tím zamýšlet.“

Hála: „Konfuciovy instituty jsou problematické. Máme jeden v Olomouci. Konfuciovy instituty se na různých místech ve světě zavírají, kvůli netransparentnosti a ovlivňování akademické sféry. Ale  v ČR není třeba konfuciových institutů, protože v ČR probíhá celá řada infitrací čínského režimu do Českého akademického prostoru.“

Hála: „Je dobré věnovat pozornost tomu, co dělá PPF v Číně. PPF je jedním z hlavních hybatelů politické proměny v ČR.“

Lipavský: „PPF nejprve dostala licenci v čínském Ťian-ťinu a potom po celé Číně. Její Home Credit má licenci na jeden rok a musejí vždy licenci obnovovat, díky tomu jsou permanentně pod tlakem. Což ukazuje obnovování čínského vlivu v ČR. To znamená servilitu PPF vůči Číně.“

Hála: „Rozhodnutí o změně politiky vůči Číně padla jednoznačně ze strany politiků ovlivněných PPF, potažmo Čínou.“

Lipavský: „Je otázka, do čeho se investuje politický kapitál. Musíme být nyní poslušní vůči Číně. Čína si vydobývá politická témata.“

Füle: „Obchodování s Čínou má pozitivní vliv na firmy a potažmo občany ČR.“

Jaký přínos má PPF a Home Credit pro občany ČR?  Füle: „Nemám potřebu mluvit za PPF.“ Procházková: „Řekl jste před tím, že je přínosem.“ Hála: „PPF zisky daní v Číně. Mise PPF, která měla něco přinést ČR, byla selháním.“

10. října 2018 od 17:00 hodin z Schebkova paláce – Milan Kajínek.


Líbil se vám tento článek? Podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích.

Čtěte také: Tvrdý přístup se vyplatil. Čínská firma splatila několikamiliardovou půjčku CEFC