Členové Evropského parlamentu podporují žalobu proti bývalým čínským představitelům ve věci genocidy Falun Gongu. (NTD News)
Členové Evropského parlamentu podporují žalobu proti bývalým čínským představitelům ve věci genocidy Falun Gongu. (NTD News)

Belgie Brusel –  Pozornost členů Evropského parlamentu (EP) upoutalo nedávné rozhodnutí španělského soudu o přijetí žaloby za genocidu a mučení v prvním případu svého druhu. Mezi obviněnými figuruje pět vysokých představitelů Komunistické strany Číny (KS Číny), kteří se mají zodpovídat za svou roli při pronásledování duchovního hnutí Falun Gong.

Mezi obviněnými je i bývalý vůdce KS Číny, Ťiang Ce-min, bývalý ředitel Úřadu 610 Luo Gan, bývalý ministr obchodu Bo Xilai, čtvrtý nejvýše postavený člen Strany Jia Qinglin a Wu Guanzheng, předseda interního disciplinárního výboru Strany. Čtěte více…

Poté co soudce Ismael Moren případ přijal, španělský právník Carlos Iglesias prohlásil: „Právníci se nezastaví - už těm zločincům klepou na dveře."

 

Spravedlnost pro oběti genocidy

Profesor Leonidas Donskis, člen EP z bývalé komunistické země Litvy, řekl, že pro lidi jeho generace by bylo nepředstavitelné, že by mohli být před soud předvedeni představitelé bývalého Sovětského svazu. “S rozhodnutím španělského soudu bylo také vydáno jasné poselství – nezáleží na tom jak vysoce postavení mohou lidé být, pokud jednají jako nacisté nebo bolševici, budou dříve nebo později postaveni před soud,” řekl Donskis.

Poznamenal také, že mezinárodní společenství nebude opomíjet zločiny, spáchané vůdci zemí, kvůli nějakému politickému nebo ekonomickému potenciálu. „Daleko naléhavěji musíme věnovat pozornost lidským právům jako hlavnímu směru naší politiky a vynaložit snahu na to, aby byly naše hlasy slyšet. Nezáleží na tom jak vlivná nebo důležitá se země na pohled jeví, nemůžeme být slepí vůči zneužívání lidských práv,“ poznamenal Donskis.

Profesor Leonidas Donskis pracuje jako ředitel Politických věd a diplomacie na Vytautas Magnus University a jako docent na helsinské universitě. V Litvě byl v roce 2004 oceněn jako velvyslanec tolerance a diversity. Je také členem Stálého výboru pro humanitní vědy Evropské vědecké nadace (European Science Foundation).

Zločiny musí být potrestány

Člen EP z Belgie, pan Bart Staes, hodnotil soudní proces rovněž pozitivně. “Pokud shledá soud pět obžalovaných vinnými, bude následováno mezinárodní právo a bude možné vydání [obžalovaných]. Všechny zákony by měly být striktně následovány a zločinné chování musí být náležitě potrestáno,” uvedl Staes.

Londýnský poslanec Gerard Batten řekl, že doufá v to, že obžalované nakonec přivedou před spravedlnost také samotní Číňané prostřednictvím vlastního zákonného systému. “Když se z Číny stane demokratická země, lidé, kteří byli zodpovědní [za pronásledování Falun Gongu] by měli být postaveni před spravedlnost. Jejich zločiny by měly být jasně rozpoznány, a oni by měli být nějak potrestáni,” řekl poslanec Batten.

Mezinárodní soudní pravomoc

Podle právní zásady španělského práva mohou domácí soudy projednávat případy genocidy a zločinů proti lidskosti bez ohledu na to, kde se staly a jaká je národnost žalované strany.

Projednávání mezinárodních zločinů u španělských národních soudů bylo posíleno zejména po soudní žádosti o vydání chilského diktátora Augusta Pinocheta v roce 1998. V nedávné době začala vyšetřování o případech genocidy v Guatemale a Tibetu. Mezitím bylo v minimálně třiceti zemích světa podáno více než sedmdesát žalob týkajících se pronásledování Falun Gongu.

Obžalovaní obdrží diplomatickými kanály dožádání od soudce Ismaela Morena, které bude obsahovat dvacet otázek v obou jazycích, tj. španělštině a čínštině, v souvislosti s jejich zapojením do pronásledování Falun Gongu. Opomenutí odpovědět na otázky může způsobit, že soudce Moreno vydá mezinárodní zatykač. Podle Iglesiase budou mít pravděpodobně obvinění na odpověď čtyři až šest týdnů.


Přečtěte si:
Španělsko bude soudit vysoké čínské představitele za genocidu