Konzervativní poslanec Garnett Genuis představil zákon S-240 v Poslanecké sněmovně. Za ním David Kilgour, bývalý kanadský politik a držitel Masarykovy ceny. (minghui.org)
Konzervativní poslanec Garnett Genuis představil zákon S-240 v Poslanecké sněmovně. Za ním David Kilgour, bývalý kanadský politik a držitel Masarykovy ceny. (minghui.org)

Kanadský senátní zákon S-240 prošel druhým čtením v Poslanecké sněmovně k Mezinárodnímu dni lidských práv 10. prosince. Informovala o tom stránka Minghui.org. Návrh zákona činí z přijetí orgánu odebraného bez souhlasu dárce trestný čin. Trest je stanoven až na 14 let vězení. Návrh zákona zároveň zakazuje vstup na území Kanady osobám, které se podílejí na nedovoleném obchodování s orgány, ať už se jedná o přistěhovalce nebo uprchlíky.

Kanaďan, který vycestuje do jiné země, aby si zde nechal transplantovat orgán, získaný od nedobrovolného dárce, by mohl být dle zákona odsouzen až ke 14 letům vězení. V tomto smyslu pro Kanaďany představuje riziko zejména transplantační turistika do Číny.

Poslanci kanadského parlamentu projednali principy zákona a po úspěšném hlasování návrh zákona postoupili Výboru pro zahraniční věci a mezinárodní rozvoj. Návrh zákona již prošel hlasováním v senátu v říjnu 2018. Dalším krokem ve schvalovacím procesu bude třetí čtení, po němž zákon vstoupí v platnost, jakmile mu bude udělen Royal Assent (Královský souhlas). O navržení novely transplantačního zákona se jedná i v České republice. (Více zde...)

Zákon S-240 se zaměřuje na nucený odběr orgánů v Číně

Poslanec Garnett Genuis, který představil návrh zákona v Poslanecké sněmovně, během prvního čtení 20. listopadu 2018 uvedl: „Dva známí Kanaďané, David Matas a David Kilgour odhalili něco šokujícího. Jejich naléhavý výzkum ukázal, že v čínských nemocnicích je každoročně transplantováno 60 000 až 100 000 lidských orgánů za situace, kdy v Číně prakticky neexistuje žádný systém dobrovolného dárcovství.“

„Čínský režim je k situaci lhostejný... tuto praxi přímo usnadňuje. V takových případech Kanada může a musí stíhat Kanaďany, kteří odcházejí do zahraničí, aby zneužívali lidská práva.“ – kanadská poslankyně HardcastlováGenuis dále uvedl: „Většina orgánů pochází od vězňů svědomí, především praktikujících Falun Gongu. Dnes přináším senátní návrh zákona a žádám sněmovnu o zaujmutí poměrně jednoduchého postoje, že vyjmutí životně důležitých lidských orgánů žijícímu pacientovi bez jeho souhlasu je morálně nepřijatelné a musí být zastaveno.“

Jedná se o historicky čtvrtý takový návrh zákona podaný v posledních 10 letech. Zákon má napomoci postavit se k řešení složitých otázek souvisejících s případy zneužívání moderních výdobytků transplantační chirurgie.


Jak bylo řečeno, problémem, který stál za navržením zákona, je především rostoucí a neprůhledný transplantační systém v Číně, kam cestují lidé z celého světa za účelem shánění vhodného orgánu. Čínská transplantační centra shánějí vhodné orgány do 14 dnů, což žádná světová transplantační velmoc nedokáže, a transplantují desítky tisíc orgánů ročně. Zdroj orgánů je neznámý, současně průzkumy ukazují, že dárcovský systém v rámci Červeného kříže se v Číně dosud nerozběhl.

2
Poslanec Borys Wrzesnewskyj (vpravo) představil podobný zákon před deseti lety. (minghui.org)

Od roku 2006 čelí čínské transplantační odvětví obvinění, že využívá vězněné příslušníky pronásledovaných skupin jako nedobrovolné dárce orgánů. Nedávný telefonický průzkum nevládní organizace WOIPFG ukázal, že vedoucí 12 transplantačních center v Číně potvrzují existenci zneužívání vězněných následovníků duchovního hnutí Falun Gong jako nedobrovolných dárců.

Kanadská poslankyně Cheryl Hardcastlová, místopředsedkyně Podvýboru pro mezinárodní lidská práva, v debatě 10. prosince 2018 uvedla: „... věc černého trhu s odebranými orgány není novinka. Zákon S-240 je čtvrtou iterací zákona, který prošel mnoha parlamenty. Tyto zákony byly napsány převážně v reakci na věrohodné a otřesné zprávy o masivním odebírání orgánů v Číně.“

„Podvýbor pro mezinárodní lidská práva několikrát otázku sběru orgánů v Číně prostudoval a vydal minimálně dvě zdlouhavé zprávy a řadu prohlášení. Zprávy v hrůzných detailech popisují v Číně skutečně fungující průmyslové odvětví na zpracovávání masivně sklízených orgánů,“ uvedla Hardcastlová.

Vzestup transplantačního průmyslu v Číně nastal podle vyšetřovacích zpráv[1] souběžně s rostoucími represemi meditační praxe Falun Gong, které se v Číně podle vládních statistik věnovalo 70–100 milionů lidí. Po zákazu praxe v roce 1999 následovalo masivní zatýkání a věznění stovek tisíc následovníků Falun Gongu. Podle závěrů vyšetřování se právě tato skupina vězňů stala terčem nedobrovolných odběrů orgánů, které probíhají dodnes.

„Podle svědectví, které jsme slyšeli 3. listopadu 2016 v našem podvýboru, se čínské odvětví zabývající se sběrem orgánů vyvíjelo souběžně se systematickým potlačováním Falun Gongu,“ řekla kanadská poslankyně Cheryl Hardcastlová.

Poslankyně Hardcastlová dále uvedla, že její strana, Nová demokratická strana (NDP) zákon podporuje. NDP podle jejích slov vyzývá ke spolupráci mezi politickými stranami, aby společně zajistily rychlý proces schválení zákona a „aby mohla být tato otázka konečně brána vážně“.

Kanaďané se podílejí na obchodování s lidskými orgány především prostřednictvím fenoménu nazývaného transplantační turismus. „Je to nejobvyklejší způsob, jak obchodovat s orgány přes státní hranice. Příjemci cestují do zahraničí, aby podstoupili transplantaci orgánů, a v Kanadě v současnosti neexistuje žádný zákon, který by proti této praxi bojoval,“ uvedla Hardcastlová.

S-240 zabraňuje občanům podporovat porušování lidských práv

Obecně vzato je rozumné nechat stíhání těchto zločinů na státu, kde zločiny probíhají. Podle Hardcastlové je ale čínský režim „k situaci lhostejný, není schopen reagovat na závažná porušení základních lidských práv nebo tuto praxi přímo usnadňuje“.

„V takových případech Kanada může a musí stíhat Kanaďany, kteří odcházejí do zahraničí, aby zneužívali lidská práva,“ míní kanadská poslankyně Hardcastlová. „Lidská práva se na lidské bytosti v jiných zemích nevztahují o nic méně (než na Kanaďany). Státy poskytují praktický rámec, pomocí něhož jsou práva občanů obecně identifikována a zachována, ale to by nemělo být ospravedlněním umožňující vlastním občanům, aby se stali napomahateli porušování lidských práv.“

Poslanec Jamie Schmale řekl při stejné příležitosti k tématu, že návrh zákona označuje odebírání orgánů bez souhlasu dárce jako trestný čin: „Tato otázka je morálně jasná a myslím, že všichni mluvčí souhlasili s touto základní myšlenkou.“

Schmale také poukázal na to, že když je transplantace životně důležitých orgánů předem naplánována tak, jak se to běžně odehrává v Číně, znamená to, že „dárce“ někde čeká, než bude zabit pro svoje orgány. Schmale dále uvedl, že návrh zákona, pokud by byl přijat, by mohl pomoci lékařům jako silný argument k odrazení pacientů od podnikání orgánového turismu do zemí, kde je zdroj orgánů nejasný, neprůhledný nebo pochybný.

Poslanec Murray Rankin během prvního čtení v listopadu 2018 uvedl, že „Kanada poněkud zaostává. Zaznamenal jsem například, že Evropané již po nějakou dobu mají zavedenou konvenci nazvanou Úmluva Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány. Členové parlamentu již pro tuto věc po mnoho let vytvářeli základy, a zdá se mi, že přišel čas přidat se k Evropanům a dalším zemím, abychom se vypořádali s touto pohromou v obchodování s lidskými orgány, kterou se tento návrh zákona snaží řešit“.

3
Praktikující Falun Gongu se shromáždili u Parlamentu Hill na podporu zákona S-240, 20. listopadu, kdy návrh zákona prošel v prvním čtení v Parlamentu. (minghui.org)

Represe Falun Gongu a nucené odběry orgánů

Čínská komunistická strana zahájila potlačování Falun Gongu v červenci 1999. Tiang Ce-min, bývalý generální tajemník komunistické strany Číny, vydal příkaz „Fyzicky zničit následovníky Falun Gongu, zničit jejich pověst a zničit je finančně.“

V roce 2006 se objevily první zprávy, že v čínském městě Su-ťi-tun místní nemocnice využívá vězně z přilehlého zadržovacího zařízení jako nedobrovolné dárce orgánů. Následně provedli Kanaďané Kilgour a Matas podrobné šetření obvinění a zjistili, že následovníky Falun Gongu využívá celá řada armádních nemocnic po celé Číně, a vydali vyšetřovací zprávu Bloody Harvest.

Podle Davida Kilgoura a Davida Matase ceny za orgány, účtované cizincům, se pohybovaly v rozmezí od 30 tisíc dolarů za oční rohovky až po 180 tisíc dolarů za játra a ledvinu.

Metoda Falun Gong učí zdravému životnímu stylu, pozitivnímu myšlení, energetickým cvičením a kultivaci charakteru a má podle lékařských studií velice dobrý vliv na zdraví člověka. Následovníci Falun Gongu, praktikující Falun Gong tvoří většinu obětí sklízení orgánů, protože tvoří největší skupinu vězňů a navíc mají tendenci mít velmi dobré zdraví díky zdravému životnímu stylu spojenému s praktikováním.

Vyšetřovací tým nevládní organizace WOIPFG odhalil, že praxe nucených odběrů orgánů byla zahájena v roce 1999 na přímý příkaz generálního tajemníka komunistické strany Ťiang Ce-mina. Tuto informaci prozradil v nahrávaném telefonním hovoru bývalý ředitel generální logistiky Lidové osvobozenecké armády, což je ústřední orgán řídící organizace ohledně odebírání a rozdělování orgánů v rámci vojenských nemocnic Lidové osvobozenecké armády. Praxe se poté podle vyšetřovatelů rozšířila do dalších ne-armádních nemocnic a transplantačních center.

Z Minghui.org přeložil Chen, úpravy Milan Kajínek.

Líbil se vám tento článek? Podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích.

Čtěte také:

Česká republika by měla přijmout zákon omezující transplantační turistiku do Číny, míní Hilšer, Herman, Payne a další

Přední čínští lékaři potvrzují odběry orgánů následovníkům Falun Gongu

Veřejné slyšení v Senátu řešilo represe duchovního hnutí Falun Gong v Číně

Piráti: Politiku českého prezidenta vůči Číně je třeba vidět i v kontextu čínské transplantační chirurgiePOZNÁMKY:
[1]
Usnesení Evropského parlamentu o nedobrovolném odebírání orgánů v Číně (2013) on-line: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0603+0+DOC+XML+V0//CS

Písemné prohlášení Evropského parlamentu (2016) Written declaration 0048/2016, submitted under Rule 136 (2016), anglicky, on-line: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=PV&reference=20160912&secondRef=ANN-02&language=EN , ke stažení: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BWDECL%2BP8-DCL-2016-0048%2B0%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FEN 

Rezoluce Sněmovny reprezentantů USA (2016) H.Res.343 - state-sanctioned forced organ harvesting in China (2016), anglicky, on-line: https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-resolution/343 , Ke stažení: https://www.congress.gov/114/bills/hres343/BILLS-114hres343eh.pdf

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest – Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China / David Kilgour and David Matas (2007) on-line: http://organharvestinvestigation.net/ anglicky , Ke stažení: http://organharvestinvestigation.net/report0701/report20070131-czech.pdf česky 

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest / Slaughter – An Update / Kilgour, Matas, Gutmann (2016), anglicky, on-line: https://endtransplantabuse.org/an-update/ , Ke stažení: https://endtransplantabuse.org/wp-content/uploads/2017/05/Bloody_Harvest-The_Slaughter-2016-Update-V3-and-Addendum-20170430.pdf

Publikace – Brožura: Falun Gong – stručná historie pronásledování (Theo 2007), česky, ke stažení: http://www.theo.cz/cs/pdf/Falun-Gong_Kniha.pdf

Publikace –  Terénní výzkum: Jatka – Masové vraždy, odebírání orgánů a čínské řešení problému s disidenty, Ethan Gutmann (nakl. C-press, 2015), česky, on-line: http://www.cpress.cz/jatka-3/

Publikace – Autobiografie: Za Čínu spravedlivější: Můj zápas jako právníka s největším komunistickým státem / Kao Č‘-šeng (nakl. Marek Belza, 2011), česky, on-line: https://www.kosmas.cz/knihy/160985/za-cinu-spravedlivejsi/

Publikace – Religionistika: Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí – Zdeněk Vojtíšek (nakl. Luboš Marek, 2009) On-line: https://www.databazeknih.cz/knihy/nova-nabozenska-hnuti-a-kolektivni-nasili-211870 

WOIPFG je nevládní organizace zaměřující se na vyšetřování trestné činnosti všech institucí, organizací a jednotlivců, kteří se podílejí na represivní kampani čínského režimu vedené proti duchovnímu hnutí Falun Gong v Číně. Organizace byla založena 20. ledna 2003. Sídlí v New Yorku a zavedla globální systém monitorování a sledování ve 110 zemích světa. On-line: http://www.upholdjustice.org/ 

ETAC: The International Coalition to End Transplant Abuse in China (Mezinárodní koalice na ukončení zneužívání transplantací v Číně) je koalicí právníků, akademiků, etiků a lékařských profesionálů, výzkumníků, badatelů a lidskoprávních advokátů, která se zasazuje o ukončení násilného odebírání orgánů v Číně. On-line: 
https://endtransplantabuse.org/