(Zleva) Senátor Marek Hilšer, exministr Daniel Herman, bioetik Jan Payne. (foto: hilsernahrad.cz, vlada.cz, clearharmony.cz)
(Zleva) Senátor Marek Hilšer, exministr Daniel Herman, bioetik Jan Payne. (foto: hilsernahrad.cz, vlada.cz, clearharmony.cz)
Několik českých politiků a expertů podporuje navržení novely transplantačního zákona. Opodstatnění pro přijetí novely nabízejí například rezoluce Evropského parlamentu z roku 2013 nebo zákony přijaté v několika zemích po celém světě. Hlavním důvodem je vzrůstající množství případů zneužívání moderních výdobytků transplantační chirurgie.

Nejedná se o to, že by snad v EU, USA, Austrálii nebo jinde docházelo ke zneužívání transplantační chirurgie. Z historie víme, že k případům zneužití docházelo například v Kosovu nebo v rámci teroristické organizace Islámský stát (ISIS). Hlavní motivací pro novelu zákona je však současná oblast Číny, kam proudí lidé z celého světa za účelem transplantace orgánu, což je jev označovaný jako „transplantační turistika“.

V Číně od roku 2006 zmapovala celá řada expertů prudký nárůst prováděných transplantací a obchodování s orgány pocházejícími z vězeňského systému, které dle expertů pokračují dodnes. Závěry výzkumů zatím nebyly soudně potvrzeny. Podle celé řady expertů, svědků i lékařského personálu však dochází k likvidaci čínským režimem pronásledovaných skupin, jejichž životně důležité orgány jsou zpeněžovány s vědomím čínského režimu v moderních transplantačních centrech. Zdroje [1]


Podle zprávy Českého rozhlasu z 8. prosince 2018 senátor Marek Hilšer soudí, že by Česká republika měla přijmout zákon omezující transplantační turistiku do Číny a zavést související zákony, podobné jaké již přijaly například Španělsko (2013), Tchaj-wan (2015), Itálie (2016) a Izrael (2006) a další. V poslední době o přijetí podobné legislativy jedná Kanada a uvažuje Austrálie.

„Rozhodně bychom neměli být k tomuto lhostejní a já se pokusím (novelu) navrhnout, a uvidíme jak to bude probíhat,“ uvedl senátor Marek Hilšer v rozhovoru s Českým rozhlasem.

Novelu zákona o transplantacích podporují například exministr Daniel Herman nebo bioetik Jan Payne. Pro novelu jsou také členové Pirátské strany, Český helsinský výbor nebo bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková.

V České republice se jedná o vůbec první snahy o ustavení tohoto nového „etického standardu“ v oblasti zahraniční transplantační chirurgie a trestání zločinů spojených se zneužíváním moderních znalostí o možnostech přenosu lidského orgánu z jednoho lidského těla do druhého. 


Senátor Marek Hilšer hovoří 19. listopadu na veřejném slyšení senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice ohledně petice „Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gongu páchané čínským režimem“.

Expertní zprávy a závěry z vyšetřování ukazují, že v Číně transplantují orgány přímo z jednoho těla do druhého, což znamená, že živý dárce a pacient jsou v jedné nemocnici, kde dochází k vyjmutí životně důležitého orgánu (játra, srdce, obě ledviny...) a jeho okamžité transplantaci do těla příjemce. Rozumějme, dárce umírá v důsledku odebrání orgánu, na místě, přímo v nemocnici a orgán nemusí být zmrazen a převážen v ochranném boxu k dárci. Více zde...

Z popisu praxe lze logicky odvodit, že se jedná v podstatě o druh popravy na objednávku, kdy živý pacient čeká na usmrcení. Etický a právní problém leží především v tom, že onen „dárce“ je pravděpodobně vězeň, a to ke všemu politický vězeň nebo člen režimem pronásledované skupiny věřících nebo etnických menšin. 


Vhodné orgány dokáží čínská transplantační centra shánět do 14 dnů, tak krátkého času je všude ve světě nemožné docílit při dodržování etických a zákonných norem. Čínské nemocnice podle velice detailní analýzy provádějí více než 60 tisíc transplantací ročně, což znamená masové zázemí potenciálních dárců, přičemž výzkumy ukazují, že systém dobrovolného dárcovství je v Číně nerozvinutý a zdroje orgánů jsou podle Světové transplantační společnosti nedohledatelné.

Senátor Hilšer také 19. listopadu 2018 uvedl, v rámci veřejného slyšení v Senátu PČR, že se pokusí zasadit o projednání možností novely transplantačního zákona. „Nevím, v jaké situaci je naše legislativa, ale budu pro to, abychom to zanalyzovali. A pokud v ní není tento zákaz, který přijaly už i další země, jako Kanada nebo Izrael, tak budu usilovat o to, abychom se tímto zabývali,“ uvedl senátor Marek Hilšer, který je členem výboru pro zdravotnictví.

Podle informací Epoch Times již senátní výbor zadal provedení analýzy legislativních úprav v jiných zemích Parlamentnímu institutu.

Bývalý ministr kultury Daniel Herman se s otázkou pronásledování věřících a etnických menšin v Číně setkal již během svého působení na postu ředitele Ústavu pro výzkum totalitních režimů (ÚSTR). Osobně se také několikrát setkal s autory vyšetřovacích zpráv z oblasti čínské transplantační chirurgie.

Na veřejném slyšení v Senátu PČR Herman uvedl: „Plně se stavím za iniciativu podpory Senátu, aby vznikla nějaká rezoluce proti orgánové turistice. Jsem přesvědčen, že právě příklad Izraele, našeho blízkého spojence, je velice inspirativní, že bychom mohli jít touto cestou. A vůbec přijetí příslušné legislativy. Já sám chci využít svých možností přístupu k některým členům i současné vlády. Mám na mysli především ministerstvo zahraničí, případně ministerstvo zdravotnictví, abych tam přenesl tyto iniciativy,“ uvedl Daniel Herman 19. listopadu 2018.


Pro novelu transplantačního zákona je také bioetik Jan Payne z Karlovy univerzity, který se o oblast zajímá z etických důvodů. „Já mám svou vlastní zkušenost, protože už jsem se kolem těchto věcí pohyboval, tak navážu na problém, že řada lidí v Čechách tomu prostě nevěří. Pak je skupina, která tomu nechce věřit. A pak je skupina, která tomu nesmí věřit. Tak ty druhé dvě skupiny asi nezměníme a čínskou politiku taky nezměníme, ale bylo by dobré o tom hodně mluvit, jsou tady politici, jsou tady novináři, aby se to dostalo na veřejnost, aby ti, kteří tomu nevěří teď, ale mohou věřit, aby uvěřili, že to opravdu takhle strašné je,“ uvedl Payne v sovislosti s případy zneužívání transplantační chirurgie k likvidaci disidentů v Číně.

Podle Payneho je třeba o tématu vést veřejnou diskusi a seznámit se s výsledky vyšetřování, jinak je pro člověka obtížné obvinění fakticky a racionálně pochopit. On sám výsledky vyšetřování podrobně zná a podporuje přijetí zákona o transplantační turistice a osvětové činnosti v této věci.

Payne se, společně s bývalým ministrem pro lidská práva Michaelem Kocábem, stal kmotrem českého překladu knihy Ethana Gutmanna, v níž tento expert na Čínu shrnul svůj sedm let dlouhý terénní výzkum v oblasti zneužívání vězňů jako nedobrovolných dárců ke komerčním transplantacím v čínských transplantačních centrech.

Maximální omezení spoluviny

Protože boj s neetickými praktikami přímo na území Číny není pro západní země možný, zaměřují se jejich snahy na maximální omezení účasti na provádění transplantací orgánů získaných od nedobrovolných dárců. Například senátor Maurizio Romani během debaty v italském Senátu v březnu 2015 uvedl: „V Itálii nemáme moc zastavit tuto nepravost, ale máme povinnost vynaložit veškeré možné úsilí, abychom se nestali jejími spoluúčastníky.“

Novelu italského zákona chválil také český transplantační expert MUDr. Štefan Vítko, Csc., a člen České transplantační společnosti. „Na tom italském zákonu je pozoruhodné, že postiženi budou i nemocní, kteří si nechají transplantaci ´komerčního´ orgánu provést, myslím si, že to je velmi účinné. Rovněž postih zdravotnického personálu je znatelný,“ napsal Epoch Times v reakci na výše uvedené zprávy Štefan Vítko v roce 2016. Pro vysvětlení – italská novela vyměřuje vysoké peněžité pokuty zdravotnickému personálu, který by pomohl takovou transplantaci zprostředkovat, a dále potom lékaře, sestry nebo personál trestá doživotním zákazem praxe ve zdravotnictví.

Český helsinský výbor (ČHV) také reagoval na obvinění čínského režimu z likvidace disidentů prostřednictvím jejich zneužívání v oblasti transplantační chirurgie jako nedobrovolných dárců orgánů. „ČHV vyjadřuje hluboké znepokojení nad stále se opakujícími a důvěryhodnými zprávami o systematickém, státem schvalovaném nedobrovolném odebírání orgánů vězňům svědomí v Číně, mezi nimiž je i mnoho stoupenců Falun Gongu vězněných za jejich náboženské přesvědčení, a také členové dalších náboženských a etnických menšinových skupin.“

S odkazem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013 č. 2013/2981(RSP) o nedobrovolném odebírání orgánů v Číně ČVH „vyzývá vládu České republiky a prezidenta České republiky k tomu, aby na téma nedobrovolného odebírání orgánů vězňům svědomí v Číně upozornili a veřejně odsoudili nekalé praktiky týkající se transplantací orgánů v této zemi, včetně zvýšení povědomí českých občanů cestujících do Číny o tomto problému, a aby přijali všechna opatření, která znemožní jakoukoli transplantační turistiku mezi Českou republikou a Čínou.“

V červenci 2007 Česká transplantační společnost obdržela dopis od mezinárodního sdružení lékařů Doctors Against Forced Organ Harvesting, který se týká především praktik odběru orgánů v Číně. „Česká transplantační společnost jednoznačně odsuzuje takové praktiky a zcela se od nich distancuje,“ uvádí spolenost na svých stránkách v reakci na dopis.

Více o tématu naleznete v rubrice Nelegální transplantace.


Líbil se vám tento článek? Podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích.


Čtěte také: Přední čínští lékaři potvrzují odběry orgánů následovníkům Falun Gongu


POZNÁMKY:
[1]
Usnesení Evropského parlamentu o nedobrovolném odebírání orgánů v Číně (2013) on-line: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0603+0+DOC+XML+V0//CS

Písemné prohlášení Evropského parlamentu (2016) Written declaration 0048/2016, submitted under Rule 136 (2016), anglicky, on-line: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=PV&reference=20160912&secondRef=ANN-02&language=EN  , ke stažení: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BWDECL%2BP8-DCL-2016-0048%2B0%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FEN 

Rezoluce Sněmovny reprezentantů USA (2016) H.Res.343 - state-sanctioned forced organ harvesting in China (2016), anglicky, on-line: https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-resolution/343  , Ke stažení: https://www.congress.gov/114/bills/hres343/BILLS-114hres343eh.pdf

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest – Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China / David Kilgour and David Matas (2007) on-line: http://organharvestinvestigation.net/  anglicky , Ke stažení: http://organharvestinvestigation.net/report0701/report20070131-czech.pdf česky 

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest / Slaughter – An Update / Kilgour, Matas, Gutmann (2016), anglicky, on-line: https://endtransplantabuse.org/an-update/  , Ke stažení: https://endtransplantabuse.org/wp-content/uploads/2017/05/Bloody_Harvest-The_Slaughter-2016-Update-V3-and-Addendum-20170430.pdf

Publikace – Brožura: Falun Gong – stručná historie pronásledování (Theo 2007), česky, ke stažení: http://www.theo.cz/cs/pdf/Falun-Gong_Kniha.pdf

Publikace –  Terénní výzkum: Jatka – Masové vraždy, odebírání orgánů a čínské řešení problému s disidenty, Ethan Gutmann (nakl. C-press, 2015), česky, on-line: http://www.cpress.cz/jatka-3/

Publikace – Autobiografie: Za Čínu spravedlivější: Můj zápas jako právníka s největším komunistickým státem / Kao Č‘-šeng  (nakl. Marek Belza, 2011), česky, on-line: https://www.kosmas.cz/knihy/160985/za-cinu-spravedlivejsi/

Publikace – Religionistika: Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí – Zdeněk Vojtíšek (nakl. Luboš Marek, 2009) On-line: https://www.databazeknih.cz/knihy/nova-nabozenska-hnuti-a-kolektivni-nasili-211870  

WOIPFG je nevládní organizace zaměřující se na vyšetřování trestné činnosti všech institucí, organizací a jednotlivců, kteří se podílejí na represivní kampani čínského režimu vedené proti duchovnímu hnutí Falun Gong v Číně. Organizace byla založena 20. ledna 2003. Sídlí v New Yorku a zavedla globální systém monitorování a sledování ve 110 zemích světa. On-line: http://www.upholdjustice.org/  

ETAC: The International Coalition to End Transplant Abuse in China (Mezinárodní koalice na ukončení zneužívání transplantací v Číně) je koalicí právníků, akademiků, etiků a lékařských profesionálů, výzkumníků, badatelů a lidskoprávních advokátů, která se zasazuje o ukončení násilného odebírání orgánů v Číně. On-line: https://endtransplantabuse.org/