(Velká Epocha)
(Velká Epocha)

Úvod

Plakát propagující "Rudou Gardu", která bije lidi, ničí majetky a přepadává domovy. Slogan na obrázku hlásá: "Zničme starý svět, postavme nový."

Číňané věnují velkou pozornost "Tao", známému také jako "Cesta". V dávných dobách byl krutý císař nazýván "hloupým vládcem, který postrádá Tao". Jakékoliv chování, které se neřídí standardem "Tao nebo ctnosti", bylo nazýváno "nenásledování Cesty". I vzpírající se farmáři měli transparenty, které hlásaly: "Dosáhnout Cesty (Tao) ve prospěch nebes". Lao-c' řekl: "Existuje něco tajemného a veškerého, co existovalo již před nebem a zemí. Tiché, bez formy, úplné a nikdy se neměnící. Žije věčně a všude, v dokonalosti, je matkou všech věcí. Neznám toho jméno; nazývám to ,Cesta'." Toto napovídá, že svět byl stvořen z "Tao".

Ale v posledních sto letech zahájil náhlý vpád komunistického přízraku útlak přírody a lidskosti, čímž způsobil bezmeznou bolest a agónii, která zatlačila lidskou civilizaci na pokraj zničení. Spáchal všechny možné druhy zvěrstev, které se odklánějí od Tao a odporují nebesům a zemi; stal se mimořádně zlou silou, která se staví proti světu a přírodě.

"Člověk následuje zemi, země následuje nebesa. Nebesa následují Tao a Tao následuje to, co je přirozené." V dávné Číně lidé věřili v soulad a soužití s přírodou. Lidstvo je v souladu s přírodou a závisí na ní. Tao vesmíru se nemění. Vesmír funguje v souladu s Tao, tak, jak má. Země následuje nebeský řád, proto po sobě následují čtyři roční období. Když bude lidstvo respektovat uspořádání vesmíru a Země, bude se těšit z harmonického života plného vděčnosti a požehnání. Z tohoto důvodu si Číňané váží "správného časového rozvržení, zemské sféry příznivé životu a souladu mezi lidmi". Astronomie, zeměpis, kalendářní systém, medicína, literatura, a dokonce i společenské uspořádání – to vše, podle Číňanů, následuje toto pojetí.

Ale to, co prosazuje komunistická strana, je, že "člověk musí úplně vyhrát válku proti přírodě" a že "filosofie třídních bojů je jádrem této války". Vzdorují přirozenosti nebes a země. Mao Ce-tung řekl: "Protivte se nebesům, jak to jen jde, vychutnejte si boj se zemí, jak jen to je možné, s radostí odhazujte svou lidskost." Komunistická strana si možná tyto boje vychutnává, lidé ale těmito boji strašlivě trpí.DEVĚT KOMENTÁŘŮ KE KOMUNISTICKÉ STRANĚ – 5 000 výtisků

Devet-komentaru-ke-komunisticke-strane-titOd 27. listopadu do 27. prosince 2016 věnovali občané ČR prostřednictvím stránek Startovac.cz ve veřejné sbírce financí na dotisk českého překladu knihy Devět komentářů ke komunistické straně více než 165 000,- KčDěkujeme za podporu!

Ve středu 12. 4. 2017 se díky podpoře veřejnosti v Galerii Lucerna uskutečnilo slavnostní uvedení knihy na český knižní trh.

Náklad vydání dosáhl 5000 kopií.


Cena: 249,- Kč (s DPH)
Počet stran: 252 

Objednat knihu lze na: Lidská práva bez hranic, z.s.

 


Nyní nabízíme celou sérii Devíti komentářů on-line.

Devět komentářů ke komunistické straně: Část I, Co je komunistická strana

Část II, Počátky Čínské Komunistické Strany

Část III, Tyranie čínské komunistické strany

Část IV, Čínská komunistická strana se staví proti přírodě

Část V, Tajná dohoda Ťiang Ce-mina s ČKS o pronasledovaní Falun Gongu

Část VI, Čínská komunistická strana zničila tradiční kulturu

Část VII, Historie zabíjení Čínské Komunistické strany

Část VIII, Proč je čínská komunistická strana zlý kult

Část IX, O bezohledné povaze čínské komunistické strany