Kardinál Joseph Zen, jeden z mála lidí, kteří se neobávají říkat pravdu o postupech čínského režimu. (cristianosperseguidosayeryhoy)
Kardinál Joseph Zen, jeden z mála lidí, kteří se neobávají říkat pravdu o postupech čínského režimu. (cristianosperseguidosayeryhoy)

Summit o nelegálním obchodování s orgány plánovaný ve Vatikánu naráží na odpor autorit z oblasti transplantační etiky, křesťanů a expertů. Podstatou znepokojení je fakt, že jedním z účastníků summitu má být Chuang Ťie-fu, představitel čínského transplantačního odvětví, který má podle kritiků „na rukou krev“ nevinných obětí.[1].

Čína byla na mezinárodní konferenci o obchodování s orgány, plánovanou na 7. a 8. února, pozvána v rámci snah papeže Františka o usmíření s čínským režimem. Kardinál Joseph Zen, bývalý hongkongský biskup, prohlásil v listopadu 2016, že oteplení vztahů mezi Pekingem a Vatikánem je „zrazením Ježíše Krista“, napsal britský deník The Guardian. 84letý kardinál rovněž uvedl, že papež je zřejmě v tomto naivní, a čínské komunisty, kteří ,,zabili stovky tisíc", dostatečně nezná.  

Podle chystané dohody má Peking získat právo mít slovo při výběru biskupů katolické církve v ČLR. V zemi vedle sebe působí státem kontrolované Čínské sdružení katolických patriotů a neoficiální „podzemní" katolická církev, jež je úřady potírána.

Na oplátku za tento ústupek Vatikán uzná „jednu Čínu", tedy přestane uznávat nezávislý Tchaj-wan. Čínští kněží by následně měli údajně získat větší svobodu při kázání. Kardinál Zen, který byl čínskými úřady označen jako „persona non grata“, však varuje, že taková svoboda bude pouze naoko. ,,Není to skutečná svoboda. Lidé dříve nebo později uvidí, že biskupové jsou jen loutkami vlády," uvedl církevní hodnostář a dodal: „Oficiální biskupové nehlásají opravdu slovo boží. Káží o poslušnosti komunistické straně." 

Křesťanská obec je v Číně stále pronásledována a členové „podzemních církví“[2] čelí represím a věznění. Někteří z nich zmizeli ve vězeňském systému a nikdo je již nespatřil živé. Podle expertních zpráv[3] se minimálně jedna odnož křesťanství v Číně stala obětí násilných odběrů orgánů, které z vězeňského systému putují do vojenských nemocnic provozovaných Lidově osvobozeneckou armádou. Evropský parlament i Sněmovna reprezentantů USA opakovaně vyzývaly k započetí vyšetřování vedoucího k soudnímu stíhání zodpovědných osob.

Výsledky prozatimního vyšetřování v oblasti čínské transplantační chirurgie vyvolávají znepokojení již od roku 2006, kdy byly v kanadském parlamentu představeny tisku první výsledky šetření. „Ta obvinění jsou pravdivá. Věříme, že jsou pravdivá, toto odebírání orgánů skutečně probíhá,“ řekl renomovaný právník David Matas, spoluautor zprávy Krvavá sklizeň (Bloody Harvest Slaughter, 2016) na tiskové konferenci. Na základě první zprávy proběhla další vyšetřování, řada osvětových akcí, mezinárodních restrikcí čínského transplantačního odvětví i legislativní změny v některých zemích (Itálie, Izrael).

Kritikům konference ve Vatikánu nejde o to zrušit akci samotnou, ale poukázat na to, že čínský řečník by zde neměl hovořit z pochopitelných etických důvodů.

Chuang Ťie-fu, mluvčí čínského transplantačního odvětví míjí reportéry na nedávné konferenci Transplantační společnosti v Hongkongu, 19. září 2016. (Yu Kong / Epoch Times)
Chuang Ťie-fu, mluvčí čínského transplantačního odvětví, míjí reportéry na nedávné konferenci Transplantační společnosti v Hongkongu, 19. září 2016. (Yu Kong / Epoch Times)

Chuang Ťie-fu není bezúhonný

Podle lékařů je etická důvěryhodnost Chuang Ťie-fua, představitele čínského transplantačního odvětví, na pováženou.

Přidružená nemocnice University Sun Yat-sen v provincii Kuang-tung byla pro doktora Chuang Ťie-fua jeho almou-máter. Sám se zde stal předním chirurgem pro transplantace jater a zodpovědným prezidentem Lékařské fakulty Sun Yat-Sen.

Podle článku South China Morning Post z ledna 2013 sdělil doktor lékařských věd První přidružené nemocnice na Univerzitě Sun Yat-Sen reportérovi, že „transplantaci jater je možno snadno zařídit a souhlas není třeba řešit. Nebylo žádných opatření v pevninském zákoně pro vězně, aby podali souhlas k darování orgánů“. V té době byl ředitelem nemocnice Chuang Ťie-fu. Experti prohlašují, že se nejednalo o popravené zločince, nýbrž o členy režimem pronásledovaných skupin. Konkrétně zejména duchovního hnutí Falun Gong, křesťanů, Ujgurů a Tibeťanů.[3]Někteří lékaři vidí přímou spojitost mezi neetickými praktikami čínské transplantační chirurgie a samotným Chuang Ťie-fuem. „Tento muž byl osobně zapojen do všech těchto zločinů, kdy sám učinil více než 500 transplantací jater,“ říká doktor Arne Schwarz ze Švýcarska, který získal ocenění za svoje šetření v oblasti zneužívání čínského transplantačního systému.

V době, kdy Chuang Ťie-fu prováděl zmiňované transplantace jater, probíhala čilá spolupráce mezi vězeňským systémem a První přidruženou nemocnicí na Univerzitě Sun Yat-Sen, kam dodávalo vězení orgány popravených vězňů.

„Světové společenství je šokováno praktikami používanými Číňany v minulosti,“ prohlásil bývalý prezident Transplantační společnosti Dr. Philip O’Connell na tiskové konferenci. (Screenshot / YouTube)
„Světové společenství je šokováno praktikami používanými Číňany v minulosti,“ prohlásil bývalý prezident Transplantační společnosti Dr. Philip O’Connell na tiskové konferenci. (Screenshot / YouTube)

Čína je eticky mimo běžný světový standard

„V mnoha oblastech přetrvává hluboký pocit nedůvěry ve vaše transplantační programy,“ řekl Philip O'Connell, bývalý prezident Transplantační společnosti, 19. srpna 2016 na tiskové konferenci v Hongkongu zástupcům čínského transplantačního odvětví. „Je důležité, abyste pochopili, že světová komunita je rozhořčena praktikami, které jste v minulosti následovali.“ A dodal: „Mnoho lidí ve světové komunitě není přesvědčeno o tom, že se Čína změnila.“

„Hnutí odporu“, které se proti konferenci formuje ve skupinách vyjmenovaných na začátku článku, chce apelovat na papeže, aby závažně zvážil účast chirurga Chuang Ťie-fua. Podle kritiků má Chuang v úmyslu pokračovat v obelhávání veřejnosti a zastírání faktů o zločinech v posledních letech páchaných v oblasti čínské transplantační chirurgie. Chuang podle kritiků bude propagovat „skvělou reformu transplantačního systému v Číně,“ bagatelizovat a zastírat palčivá témata, aby napomáhal k „zametení celé kauzy pod stůl“.

Novinář Ethan Gutmann, který strávil výzkumem případů zneužívání vězňů svědomí jako nedobrovolných dárců orgánů sedm let, prohlásil v rozhovoru s redaktorem Epoch Times, že Čína „použije summit jako platformu pro sdělení světu, že u nich je všechno v pořádku“. Chuang Ťie-fu je podle něj člověk, který „má na rukou krev" obětí násilných odběrů orgánů. 

Vatikán se údajně snaží sbližovat s Čínou výměnou za některé výhody, což někteří křesťané, včetně těch římskokatolických, odsuzují.

Například čínský kardinál Ignatius Kung Pin-Mej strávil třicet let za mřížemi kvůli vzepření se čínskému režimu, jezuitský bratr Beda Čchang byl umučen k smrti za to, že odmítl spolupracovat s úřady Komunistické strany Číny. „Chce papež, aby tito mučedníci zemřeli nadarmo?“ ptají se kritické hlasy.

Otázkou, na kterou kritické hlasy neposkytují řešení, je samozřejmě návod, jak zlepšit situaci v Číně bez započetí úspěšné komunikace s čínským režimem. Dále také jak přimět režim ke komunikaci, pokud jej bude Vatikán otevřeně kritizovat. Podstatou znepokojení je obava, že zlepšování ztahů by mohlo jít ruku v ruce se „zametáním zločinů pod koberec“, což by samozřejmě nebylo správným řešením.

Aktivisté se chystají k masovému šíření informací a osvětové činnosti, aby papeže varovali, že tímto krokem může napomoci ke schválení toho, co se v Číně dělo a děje. A přesněji řečeno to, co se dělo a děje označují experti za formu novodobé „genocidy“.


POZNÁMKY:

[1] Vězeň svědomí je termín vytvořený mezinárodní lidskoprávní organizací Amnesty International k označení lidí vězněných nebo jinak fyzicky omezovaných na základě jejich přesvědčení, původu nebo postavení, za předpokladu, že tito lidé nikdy nepoužili ani neprosazovali násilí. Zdroj

[2] Podzemní církev (také skrytá, tajná či umlčená církev) je obecné označení aktivit místní církve, které z důvodu pronásledování nemohou být vykonávány veřejně. Do skrytosti se podle míry represí přesouvá část nebo veškerá činnost. Zdroj

[3] Experti, na které se článek odvolává:

a) Kanadští právníci Kilgour, Matas a jejich vyšetřovací zpráva Bloody Harvest (2006), která potvrdila obvinění, že jsou následovníci Falun Gongu zneužíváni jako nedobrovolní dárci orgánů a její rozšířená zpráva (2016).

b) Publikované nahrávky telefonních hovorů a analýzy z vyšetřování organizace WOIPFG.

c) Mezinárodní sdružení doktorů DAFOH, které problém neetických transplantací v čínských vojenských nemocnicích nahlíží z lékařského a právního úhlu.

d) Sedmiletý terénní výzkum spisovatele Ethana Gutmanna shrnutý v knize The Slaughter, vydané v češtině nakladatelstvím C-press.